Matura 2022 – harmonogram

12 maja, o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. O 14 odbędzie się matura z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

W kolejnych dniach będą miały miejsce następujące egzaminy:

  • 13 maja: g. 9.00 - WOS (pr); g. 14.00 - język niemiecki (pr, dj)
  • 16 maja: g. 9.00 - chemia (pr); g. 14.00 - język włoski (pr, dj)
  • 17 maja: g. 9.00 - historia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pp)
  • 18 maja: g. 9.00 - geografia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pr)
  • 19 maja: g. 9.00 - fizyka (pr); g. 14.00 - historia sztuki (pr)
  • 20 maja: g. 9.00 - informatyka (pr); g. 14.00 - j. łemkowski, kaszubski (pr)
  • 23 maja: egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Przeczytaj również: Matura 2022 - język polski. Tematy, arkusze, odpowiedzi

Matura 2022 z biologii na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut, a za jej poprawne wykonanie można zdobyć maksymalnie 60 pkt. Arkusz składa się z ok. 20 zadań, wśród których możemy znaleźć m.in. zadania zamknięte, krótkiej odpowiedzi, wyboru prawda/fałsz oraz łączenia poprawnych sformułowań.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura 2022 z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz i odpowiedzi

Arkusz maturalny 2022 z biologii na poziomie rozszerzonym wraz z przykładowymi odpowiedziami ekspertów znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z biologii na poziomie rozszerzonym — arkusz

Matura 2022 z biologii na poziomie rozszerzonym — przykładowe, nieoficjalne odpowiedzi ekspertów

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce