Rodzaj powrotu do szkoły będzie uzależniony od stopnia zakażenia występującego na danym terenie. Ostateczną decyzję będzie podejmował dyrektor, ale opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa w możliwym przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny" (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

1598433361-7f0e9c4a-161f-4025-81e7-54398e9b506c
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Noszenie maseczek przez uczniów w szkołach nie będzie obowiązkowe, ale jeżeli dyrektor danej szkoły uzna, że jest to potrzebne, może zdecydować o zasłanianiu twarzy w częściach wspólnych w szkole, np. na korytarzach czy w szatniach. Podczas lekcji nie będzie to konieczne. Podobnie nie ma obowiązku mierzenia temperatury.

Bardzo ważne będzie także zachowanie podstawowych zasad higieny. Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust powinny już wejść uczniom w nawyk.

Dni wolne od szkoły 2020/2021 - terminy

11 listopada 2020 – Narodowe Święto Niepodległości

23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 – bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2021 – Święto Trzech Króli

1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021 – wielkanocna przerwa świąteczna

3 maja 2021 – święto Konstytucji 3 maja

3 czerwca 2021 – Boże ciało

25 czerwca 2021 – zakończenie roku szkolnego

Ferie 2020/2021

W tym roku będą cztery terminy dwutygodniowych ferii zimowych:

16 – 31 stycznia dla uczniów z województw: dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego

23 styczna – 7 lutego dla uczniów z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

30 stycznia – 14 lutego dla uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego

13 lutego – 28 lutego dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego

Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2020/2021 - terminy

Egzamin ósmoklasisty będzie w roku 2021 odbywał się w dniach 25 – 27 maja.

4 maja rozpoczną się egzaminy maturalne. Uczniowie będą zdawali egzaminy pisemne do 20 maja, tak samo, jak ustne. Egzaminy poranne rozpoczną się o godzinie 9:00, natomiast popołudniowe o 14:00.

Egzaminy pisemne matura 2021:

4 maja – 9:00 - egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy). 14:00 - egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej (poziom rozszerzony)

5 maja – 9:00 – egzamin z matematyki (poziom podstawowy). 14:00 - egzamin z historii muzyki (poziom rozszerzony)

6 maja – 9:00 – egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy). 14:00 - egzamin z historii sztuki (poziom rozszerzony)

7 maja – 9:00 – egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy). 14:00 – egzamin z filozofii (poziom rozszerzony)

10 maja – 9:00 – egzamin z języka polskiego (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języka łemkowskiego i kaszubskiego (poziom rozszerzony)

11 maja – 9:00 - egzamin z matematyki (poziom rozszerzony). 14:00 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

12 maja – 9:00 – egzamin z biologii (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języka francuskiego (poziom rozszerzony)

13 maja – 9:00 – egzamin z geografii (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języków: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego (poziom podstawowy)

14 maja – 9:00 – egzamin z chemii (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języka niemieckiego (poziom podstawowy)

17 maja – 9:00 – egzamin z historii (poziom rozszerzony). 14:00 egzamin z języka rosyjskiego (poziom rozszerzony)

18 maja – 9:00 - egzamin z fizyki (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

19 maja – 9:00 - egzamin z informatyki (poziom rozszerzony). 14:00 – egzamin z języka włoskiego (poziom rozszerzony)

Dodatkowy termin pisemnych egzaminów to 1 – 16 czerwca, a dla egzaminów ustnych to 7 – 12 lipca.

Poprawkowe egzaminy pisemne odbędą się 24 sierpnia, ustne odbędą się 23 -24 sierpnia.