Komu przysługuje renta rodzinna? 

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuują one naukę, mogą mieć wypłacane pieniądze nawet do ukończenia 25 lat, a w przypadku osiągnięcia tego wieku w trakcie ostatniego roku studiów, mogą przedłużyć rentę jeszcze do końca roku akademickiego. 

Kto musi składać wniosek? 

Jeśli student na poprzednich zaświadczeniach o kontynuowaniu kształcenia miał wskazany okres, w którym będzie się kształcił (np. 3 lata studiów licencjackich), nie musi się już martwić. Natomiast ci, którym skończył się już czas z poprzedniego wniosku, a chcą nadal pobierać rentę, muszą złożyć nowy wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To samo dotyczy studentów I roku, którzy nie poinformowali jeszcze ZUS-u o tym, że będę kontynuować naukę na uczelni wyższej. 

Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia renty rodzinnej? 

Jeśli chcemy przedłużyć rentę na następny miesiąc, rok lub na kolejny etap kształcenia (np. gdy po studiach licencjackich, zdecydujemy się wybrać jeszcze na studia magisterskie), to do wniosku o przedłużenie renty należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o tym, że kontynuujemy tam naukę. Uczelnia może nam wydać takie zaświadczenie na okres roku lub na programowy czas nauki. ZUS będzie nam wówczas wypłacał pieniądze przez czas wskazany na takim dokumencie. Ci, którzy w zaświadczeniu nie mają wskazanego dłuższego okresu, będą musieli przedłużać rentę co miesiąc. Natomiast osoby, które dostały zaświadczenie na dłuższy okres muszą pamiętać o tym, by w razie rezygnacji z kontynuowania nauki przed terminem, zgłosili ten fakt do ZUS-u, ponieważ czasami mają miejsce kontrole dotyczące tego, czy osoba pobierająca zasiłek nadal uczy się lub studiuje.  

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o przedłużenie renty rodzinnej? 

Termin składania wniosków upływa 31 października. Trzeba jednak pamiętać, że dzień ten wypada w weekend, zatem najpóźniej wniosek trzeba złożyć 29 października. Osoby, które przedłużają rentę co miesiąc, muszą składać kolejne wnioski w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty. 

Joanna Cwynar