Spis treści:

Egzamin zawodowy 2023 – sesja letnia

Egzaminy zawodowe zdają uczniowie techników, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół policealnych. Odbywają się one dwa razy w roku – w sesji zimowej i letniej. Pierwsza z nich miała miejsce w terminach 9-21 stycznia 2022 roku, druga odbędzie się już niebawem, bo w czerwcu. Ogólny terminarz egzaminów zawodowych 2023 w sesji letniej przedstawiamy poniżej:

Formuły 2012 i 2017

część pisemna – 2 czerwca 2023 r.,

część praktyczna:

  • model „d” – 1 czerwca 2023 r.,
  • modele „w”, „wk” i „dk” – 1-18 czerwca 2023 r.

Formuła 2019

część pisemna – 2-7 czerwca 2023 r.

część praktyczna:

  • model „d” – 1 czerwca 2023 r.,
  • modele „w”, „wk” i „dk” – 1-18 czerwca 2023 r.


Dokładne harmonogramy egzaminów z poszczególnych kwalifikacji można zobaczyć tutaj: Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019.

Jak wygląda egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy we wszystkich trzech formułach składa się z dwóch części:

  • pisemnej, która ma formę testu złożonego z 40 zamkniętych zadań jednokrotnej odpowiedzi. Zdający rozwiązuje egzamin z użyciem komputera w ciągu 60 minut (w formułach 2012 i 2017 możliwe jest pisanie egzaminu na papierze);
  • praktycznej, która ma formę praktycznego zadania lub zadań egzaminacyjnych, polegających na wykonaniu wyrobu, usługi lub stworzeniu dokumentacji (zależnie od profilu zawodowego zdającego) w ciągu od 120 do 240 minut. Dodatkowe 10 minut zdający dostaje na przeczytanie treści zadań i wyposażenie swojego stanowiska pracy w niezbędne przedmioty.

Przeczytaj również: W tych zawodach ma być praca. MEiN pokazuje listę i zapewnia

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać egzamin zawodowy?

By zdać egzamin zawodowy w każdej z trzech formuł, trzeba uzyskać co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej i co najmniej 75 proc. punktów z części praktycznej. W razie niezdania egzaminu uczniowi przysługuje termin poprawkowy. Jeśli natomiast egzamin zakończy się sukcesem, zdający otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji zawodowych dla danej profesji oraz odpowiedniego wykształcenia otrzymuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co można zabrać ze sobą na egzamin zawodowy?

Na egzaminie zawodowym w części pisemnej w każdej z trzech formuł i niezależnie od tego, czy zdaje się go z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, czy systemu elektronicznego, zdający musi mieć ze sobą długopis lub pióro, koniecznie z czarnym tuszem lub atramentem. Chętni mogą mieć przy sobie również kalkulator prosty, czyli taki, który tylko dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli, oblicza procenty i pierwiastki kwadratowe z liczb.

Uczniowie będący obywatelami Ukrainy mogą korzystać również ze słowników dwujęzycznych w formie papierowej lub elektronicznej (bez dostępu internetu).

W części praktyczniej również potrzebny jest długopis lub pióro z czarnym tuszem albo atramentem, a dodatkowo – zależnie od profilu zawodowego zdającego – można mieć ze sobą także inne przybory i pomoce, które mogą się przydać podczas egzaminu, np. ołówek, temperówka, gumka, cienkopis, kredki, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, kalkulator prosty. Informacje na temat tego, co dokładnie można wnieść na egzamin z konkretnej kwalifikacji, można zobaczyć tutaj: Formuły 2012 i 2017, Formuła 2019

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Adam Małysz w jednym z pytań

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2023 w sesji letniej?

Wyniki egzaminów zawodowych 2023 w sesji letniej zostaną przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom i podmiotom, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe, 31 sierpnia 2023 roku. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mają zostać przekazane do szkół i placówek edukacyjnych najpóźniej do 8 września.

oprac. Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z matematyki znajdziesz tutaj:

Matematyka. Klasa 6. Podręcznik - rozwiązania i odpowiedzi

Matematyka. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi

Matematyka. Klasa 8. Podręcznik - rozwiązania i odpowiedzi