Czym jest wykład?

Na początku należy wiedzieć, że każdy przedmiot dzieli się na wykład i ćwiczenia. Jednak może być tak, że prowadzone są jedynie wykłady, ale też tak, że odbywają się tylko ćwiczenia. Do zrozumienia tego podziału kluczowy jest fakt, że to jak wyglądają zajęcia, zależne jest od osoby je prowadzącej. Tak więc ten sam przedmiot może wyglądać całkiem inaczej na innej uczelni, mimo że dotyczy dokładnie tego samego tematu. Na wykładzie prezentowane są informacje obowiązujące cię do zaliczenia przedmiotu. To, jak jest on prowadzony, zależy od wykładowcy, ale z reguły nie sprawdza się na nich obecności, ani nie odpytuje. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy stosują się do tej niepisanej reguły. 

Czym są ćwiczenia?

Ćwiczenia przypominają lekcje w szkole. Obecność niemal zawsze jest obowiązkowa, a osoba prowadząca zajęcia może sprawdzić twoją wiedzę, np. biorąc cię do tablicy. Na ćwiczeniach mogą zdarzyć się też kolokwia, których zaliczenie daje możliwość podejścia do egzaminu. To, jak wyglądają ćwiczenia, jest uzależnione od preferencji prowadzącego. Niektórzy pozwalają na trzy nieobecności, inni na jedną, a jeszcze inni na żadną. Często na zaliczenie trzeba napisać esej lub przedstawić prezentację, a w innych wypadkach wystarczy sama obecność. A więc, żeby wiedzieć, jak będzie wyglądało zaliczenie przedmiotu, koniecznie musisz pójść na pierwsze zajęcia, na których porusza się wszystkie kwestie organizacyjne. Niestety prowadzący ćwiczenia, jeśli będzie chciał, może zadawać zadania domowe. Kolejnym rodzajem zajęć, jakie można spotkać na uczelni, jest lektorat. Odbywa się na nich nauka języka obcego i należy je traktować jako ćwiczenia.

Kolokwium jak sprawdzian

Mianem „kolokwium” nazywa się wszystko, co jest bardziej formalnym sprawdzeniem wiedzy. Ten termin również jest płynny i zależy od wykładowcy. Kolokwium często jest jedno na semestr, ale może być co tydzień lub może go w ogóle nie być. Jest ono odpowiednikiem szkolnego sprawdzianu, często bowiem ma sprawdzić wiedzę z konkretnego działu. Kolokwium jest pisemne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ustne. Sesja natomiast to czas pod koniec każdego semestru, w którym odbywają się egzaminy przedmiotowe. Często mówi się, że sesja jest tak trudna, jak matura, ale niekoniecznie jest to prawdą. Na pewno przy tej pierwszej nie ma tak wielkiego stresu. Warto pamiętać, że niezaliczony egzamin na studiach może spowodować skreślenie z listy studentów!

Rób notatki tak, jak ci wygodnie

Częsty dylemat początkującego studenta to kwestia robienia notatek. Czy lepszy zwykły zeszyt, czy przesiąść się na dyktafon albo laptop? Od razu trzeba zaznaczyć, że musisz mieć wyraźną zgodę od prowadzącego na nagrywanie wykładu dyktafonem. W innym wypadku będzie to kradzież własności intelektualnej! To samo dotyczy robienia zdjęć slajdów z prezentacji multimedialnej. Możesz jedynie robić notatki z przekazywanej ci wiedzy. Czy lepszy jest laptop, czy zeszyt, zależy wyłącznie od twojej wygody.

Zasady panujące na studiach mogą przyprawić o zawrót głowy. Musisz jednak pamiętać, że jesteś na nich traktowany jak osoba dorosła. Twoja beztroska pomyłka lub niedopatrzenie są traktowane poważnie i mogą cię słono kosztować.