Konstytucja to ustawa zasadnicza czyli najważniejszy dokument w państwie określający zasady funkcjonowania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja RP została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w wyniku referendum Konstytucyjnym 25 maj 1997 r. Konstytucja zbudowana jest z preambuły czyli uroczystego wstępu, oraz 13 rozdziałów od 1 - 234 artykułów.