Nie wszystkie organizmy uzyskują energię w wyniku rozkładu związków organicznych przy udziale tlenu (jest to oddychanie tlenowe). Są też takie, które oddychają beztlenowo, czyli uzyskują energię z rozkładu związków organicznych bez udziału tlenu lub w wyniku rozkładu prostych związków nieorganicznych. Typowym przykładem organizmów oddychających beztlenowo są drożdże (Saccharomyces sp.), które przekształcają cukry (głównie glukozę) do alkoholu etylowego i dwutlenku węgla, stąd nazwa fermentacji: fermentacja alkoholowa. Znaczenie fermentacji alkoholowej (a tym samym drożdży) jest ogromne dla człowieka. To dzięki niej uzyskujemy alkohol. Wszelkiego rodzaju produkty alkoholowe, np. wino, powstają z udziałem drożdży, które wykorzystują cukier zawarty w owocach ( a także dodany przez człowieka) i wytwarzają etanol oraz dwutlenek węgla (gaz, który powoduje "pykanie" wody znajdującej się w rurce zamocowanej u wylotu pojemnika z winem).

  Produkty powstałe w wyniku działalności drożdży

Drożdże

Innymi organizmami przeprowadzającymi proces fermentacji (również korzystnej dla człowieka) są bakterie. Stykamy się z nimi na co dzień, choć wielu z nas o tym nie wie. Jogurt, śmietana czy kefir, to produkty działalności bakterii, które przeprowadzają fermentację mlekową, czyli wytwarzają energię rozkładając węglowodany (glukozę), produktem fermentacji mlekowej jest kwas mlekowy (stąd nazwa fermentacji). Związek ten wytwarza się też w mięśniach, jeśli człowiek narażony jest na długotrwały wysiłek fizyczny. Komórki ludzkie oddychają tlenowo, jednak potrafią też oddychać beztlenowo, kiedy brakuje tlenu (co ma miejsce w czasie silnego wysiłku) i wówczas wytwarzają kwas mlekowy. Mówi się wówczas, że w mięśniach powstają zakwasy (jest to nagromadzony w mięśniach kwas mlekowy), które są przyczyną bólu. Kwas mlekowy w większych ilościach jest toksyczny.

Jogurt również powstaje w wyniku działania bakterii fermentacyjnych