1. Czynności życiowe:

a) odżywianie:

  • samożywne

- fotosynteza (bakterie purpurowe i zielone)

- chemosynteza (np. bakterie siarkowe, metanowe)

  • cudzożywne

- pasożyty (odżywiają się substancjami pobieranymi z ciała żywych organizmów; np. gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krętek blady, przecinkowiec cholery.

b) oddychanie - proces wytwarzania energii w komórce:

  • tlenowe (z użyciem tlenu)
  • beztlenowe (fermentacja)

c) rozmnażanie

  • bezpłciowe (przez podział komórki)
  • płciowe (poprzez wymianę materiału genetycznego w postaci fragmentu nukleoidu)