DYSTRYBUCJA ZBYTU

Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją.

Głównym celem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom  produktów we właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscach, przy najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów, po możliwie najniższych kosztach ich doprowadzania z produkcji do pośredników i końcowych nabywców (konsumentów) .

Można podzielić ją na :

- dystrybucję zbytu która uwzględnia połączenie poprzez kanały dystrybucji

- dystrybucję fizyczna

Kanał dystrybucji (kanał marketingowy)   Jest to droga którą pokonuje produkt zmieniając właściciela, zwiększając wartość użytkową przechodząc przez powiązane ze sobą ogniwa pośredniczące w obrocie.

Ważne dla strategii dystrybucji decyzje wiążą się wyborem kanału dystrybucji.

Przedmiotowy zakres decyzji związanych z projektowaniem kanałów dystrybucji obejmuje ustalenia dotyczące:

- typu kanału  (pośredni, bezpośredni)

-liczby kanałów (jeden, wiele)

-długości kanału (krótki, długi)

-szerokości kanału (szeroki, wąski)

-rodzaju uczestników (hurtownicy, detaliści, agenci… )

Etapy projektowania i wyboru kanałów dystrybucji:

1. Ustalenie celów działań dystrybucyjnych

2. Identyfikacja alternatywnych kanałów dystrybucji

3. Ocena alternatywnych kanałów

4. Dokonanie wyboru konkretnych kanałów

5. Ocena i wybór konkretnych pośredników

A teraz przejdźmy do konkretów. Opiszę  kanały dystrybucji na rynku wina.

Rozwój handlu, zniesienie barier celnych oraz nowi wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy, to wszystko sprawia, że dostępność wina w Polsce rośnie.

Różnorodne kanały dystrybucji ułatwiają zakup win.

Podobnie jak w przypadku wielu innych artykułów spożywczych także wina kupowane są głównie w super- i hipermarketach. Sklepy wielko powierzchniowe stanowiły i stanowią najważniejszy kanał dystrybucji win. Ważnym kanałem dystrybucji są  także średniej wielkości sklepy spożywcze.

Wzrasta też udział w sprzedaży małych sklepów spożywczych oraz winno-cukierniczych.

Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków  wynika,  że ważnym kanałem dystrybucji win są także sklepy osiedlowe oraz wymieniane już coraz bardziej cenione sklepy specjalistyczne, gdzie można uzyskać fachową poradę i liczyć na profesjonalną obsługę. Część konsumentów korzysta także z oferty firm sprzedających wina przez telefon lub za pośrednictwem Internetu, które niekiedy oferują gatunki niedostępne w innych sklepach, do tego po niższej cenie, z dostawą do domu. Sklepy specjalistyczne – na ogół stałym klientom – umożliwiają składanie zamówień przez Internet, najczęściej sprzedając markowe wina. Z tego kanału dystrybucji korzystają osoby, które chętnie pozostają w domu, mają gwarancję dobrego doradztwa, dowozu i niższych cen.

Zakupy dokonywane są też na lotniskach czy w strefach bezcłowych – 27 procent  Respondentów korzystało z takich miejsc, traktując je jako okazję do zakupu wina.

Coraz większą rolę, w przypadku win wysokogatunkowych odgrywa sprzedaż bezpośrednia.

Najbardziej popularne pozostają degustacje w hotelach czy restauracjach, podczas których klient może poznać ofertę firmy oraz zamówić wybrany gatunek wina.

Na rynku winiarskim, a raczej rynku alkoholowo-winiarskim od kilku lat trwa konsolidacja dystrybucji. Powstały grupy Sobieski, Sigma czy Grupa Żywiec.

Aktualnie dystrybucja win odbywa się w większości razem z dystrybucją wódki lub w mniejszym stopniu z piwem.