Jeszcze do niedawna większość operatorów usługi GSM umożliwiała transmisję danych z prędkością nie przekraczającą 9600 b/s. Później Nokia zaprezentowała sposób na zwiększenie tej prędkości do poziomu 14400 b/s przez modernizację oprogramowania w stacjach bazowych (BSC), lecz tylko niewielka ilość operatorów zdecydowała się na to rozwiązanie. Od jakiegoś czasu dostępne są technologie HSCSD i GPRS.

HSCSD (ang. High Speed Circuit Switched Data) - działanie tego protokołu opiera się na podniesieniu prędkości przesyłu danych przez przydzielenie na żądanie szerszego pasma radiowego. W typowym rozwiązaniu na jednym kanale radiowym pracować może do 8 terminali. Wykorzystując nową metodę sterownik stacji bazowej jest w stanie wydzielić określoną ilość szczelin czasowych (ang. timeslot) przydzielonych jednemu nadawcy. Prędkość działania tak zestawionego kanału radiowego jest zwiększana proporcjonalnie do ilości szczelin. Kolejny wzrost prędkości kanału przez szczeliny czasowe może być dynamicznie regulowany, w miarę zgłaszanego przez użytkownika zapotrzebowania. Ogromną zaletę stanowi fakt, że większość operatorów nie stosuje dodatkowych opłat za wykorzystywanie kilku slotów i pomimo, że korzystamy z wyższej prędkości w rzeczywistości płacimy jak za połączenie z szybkością 9600 b/s.

GPRS (ang. General Packet Radio Service) - celem tej technologii jest jak najlepsze wykorzystanie obecnej infrastruktury sieciowej przez przydzielanie kanałów teletransmisyjnych na żądanie wtedy, gdy nastąpi potrzeba przesłania pakietów informacji. Umożliwia to wykorzystywanie pojedynczych kanałów przez kilku użytkowników. Zasada funkcjonowania jest zbliżona do pracy z siecią komputerową. Każdy komputer pracujący w sieci posiada dostęp do kanału transmisyjnego. Jeżeli dany kanał jest wolny, wtedy komputer jest w stanie przesłać pakiety informacji do innych komputerów. Jeśli w danej chwili do przesłania jest więcej informacji, pozostałe maszyny czekają kiedy kanał będzie wolny. W chwili, gdy transmisja zostanie zakończona z medium mogą korzystać inne komputery. Tę metodę dostępu charakteryzuje bardzo szerokie pasmo (szybkość przesyłania informacji) zakładając opóźnienia występujące w transmisji (czasem trzeba poczekać na zwolnienie się kanału). Wykorzystując istniejącą infrastrukturę GSM urządzenia wykorzystujące GPRS mogą działać równocześnie z typowymi terminalami GSM. Podsumowując: urządzenie jest właściwie ciągle połączone z siecią, dzięki czemu można uniknąć komutacji modemów oraz uzgadniania protokołów. Oprócz tego rozliczenie następuje w zależności od ilości przetransmitowanych danych, a nie od długości połączenia, co sprawia, że GPRS jest technologią bardziej elastyczną niż HSCSD.

Reasumując, obie technologie umożliwiają zwiększenie szybkości przesyłu danych. Przy pomocy HSCSD możliwe jest przesyłanie danych z szybkością do 43,2 kb/s (w trakcie pobierania danych oraz do 14,4 kb/s w trakcie wysyłania wykorzystując protokół ISDN V.120), natomiast przez GPRS - do 115,2 kb/s (jest to wartość teoretyczna, w praktyce prędkość ta waha się w granicach 50 kb/s). HSCSD udostępniony został w 2000 roku w marcu przez operatora Plus GSM. Reszta polskich operatorów nie planuje wprowadzania technologii HSCSD w swych sieciach. Wszyscy zaś polscy operatorzy telefonii GSM udostępnili w swych sieciach usługę GPRS. Niestety na tą chwilę nie mogą jej wykorzystywać abonenci systemów pre-paid.

HSCSD oraz GPRS wymagają niestety inwestycji w infrastrukturę sieci GSM. Jest to powód, dla którego operatorzy wprowadzają te usługi stopniowo, na określonych obszarach przez wzgląd na znaczne koszty reorganizacji sieci. Usługi te są także kosztowne dla samych użytkowników, gdyż by korzystać z HSCSD lub GPRS należy zaopatrzyć się w nowe aparaty, które są droższe niż modele nie obsługujące tych standardów.

Konfiguracja

By korzystać z transmisji danych trzeba właściwie skonfigurować sprzęt i oprogramowanie. Jeżeli chodzi o modemy sprzętowe wystarczy zainstalować właściwy sterownik dostępny przeważnie na stronach internetowych producenta bądź dostarczany z samym urządzeniem. Jeżeli chodzi o modem programowy należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie. W trakcie instalacji oprogramowania dodawane są także właściwe sterowniki. W celu połączenia się z Internetem, trzeba skonfigurować nowe połączenie. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie internetowej danego operatora.

E-mail z telefonu komórkowego

Wykorzystując usługę transmisji danych jesteśmy w stanie korzystać z wszelkich usług internetowych, tak samo jak w przypadku stałego łącza internetowego. Za pomocą nowych technologii, takich jak GPRS nie będziemy odczuwać różnicy prędkości oraz dyskomfortu w trakcie poruszania się po sieci.

Podsumowanie

Bardzo szybki rozwój Internetu i telefonii komórkowej zapewnił powszechny dostęp do nowoczesnych usług. Obecnie jesteśmy w stanie prawie z dowolnego zakątka świata wykorzystywać zasoby Internetu z prędkością porównywalną do telefonii stacjonarnej. Nie jest kwestią przypadku, że wzrost liczby użytkowników sieci telefonii komórkowej jest dużo szybszy niż użytkowników telefonii stacjonarnej. W najbliższym okresie można spodziewać się rewolucji, gdy liczba abonentów telefonii komórkowej wielokrotnie przekroczy liczbę abonentów telefonii stacjonarnej i każdy z użytkowników dysponował będzie łączem o przepustowości 2 Mb/s. Rozpocznie się era telefonii komórkowej trzeciej generacji.