Magistrala systemowa to jeden z najważniejszych elementów z jakich składa się każdy system komputerowy. Łączy ona w bezpośredni sposób najistotniejsze podzespoły naszego komputera, takie jak: procesor, płyta główna, pamięć RAM oraz różne dodatkowe karty rozszerzeń. Magistrala stanowi podstawowy kanał do przesyłania danych. Poszczególne podzespoły komunikujące się przez tą magistralę korzystają z kilku linii komunikacyjnych. Urządzenia, które komunikują się przez magistralę systemową przesyłają dane w sekwencyjny sposób. Dzieje się tak, aby nie zakłócić sygnałów pochodzących od innych urządzeń.

W skład magistrali systemowej wchodzą linie adresów, linie danych, linie sterowania oraz opcjonalnie linie zasilania. Linie danych służą do przesyłania danych między podzespołami wchodzącymi w skład naszego komputera. Linie adresowe służą do określenia adresów komponentów, które komunikują się przez magistralę. Tego typu adresy są przechowuje na linii adresowej procesor, który w momencie wykonania obliczeń, odczytuje z tej linii adres fizyczny urządzenia, które wcześniej wydało mu polecenie wykonania określonego zadania. Linie sterowania służą do regulacji dostępu do reszty linii.

Magistrala systemowa może być porównana do układu nerwowego, dzięki któremu przesyłane są rozkazy i dane, oraz rozmaite niezbędne do poprawnego wykonania zadania informacje, takie jak informacje regulujące czas dostępu do każdego z elementów naszego systemu komputerowego.