Drzewko decyzyjne – jest to przedstawienie graficzne procesu decyzyjnego. Najczęściej wykorzystuje się go w szkolnictwie. Charakteryzuje się tym, że przypomina budowę drzewa. Ma pień – problem decyzyjny, gałęzie – warianty wyjścia z sytuacji, węzły – skutki (inaczej stany natury) pozytywne i negatywne, koronę drzewa – cele i wartości danych decyzji. Wykorzystywana także w naukach humanistycznych, gdzie wybór decyzji jest istotny, bądź istnieje wiele jej wariantów oraz w naukach ścisłych, gdzie jako algorytm wspomaga tzw. „uczenie maszynowe” będące podstawa dla np. sztucznej inteligencji.

Zaletą drzewa jest jego czytelność i symboliczne odzwierciedlenie podejmowania decyzji. Dzięki temu z łatwością można ten proces zmniejszać lub rozbudowywać.

Rodzaj drzewek decyzyjnych

Rodzajem drzewa decyzyjnego jest diagram decyzyjny, różniący się od drzewka tym, że do danego węzła (skutku) można dojść wieloma drogami. Diagramy, w przeciwieństwie do dużych, rozbudowanych drzew, pozwalają w szybszy sposób zmniejszyć ilość powtarzających się gałęzi, co sprawia,  że są użyteczne np. w analizach poprawności oprogramowania.