1.

in der Depression/ Krise sein

mieć depresję/ kryzys

2.

Der Hund leckt ihn an III seiner Hand.

Pies liże go po ręce.

3.

miserabel

mizernie, nędznie marnie, podle

4.

sich miserabel fühlen

kiepsko się czuć

5.

jmdn. aufmuntern

Person: rozweselić kogoś;

Kaffee: stawiać kogoś na nogi

6.

jemanden zu etw. aufmuntern

zachęcać kogoś do czegoś

7.

Sie kann ihn jetzt viel besser leiden

Teraz jeszcze bardziej go lubi.

8.

in etw. IIIwühlen intransitives Verb

grzebać w czymś

9.

durch die Stadt schlendern

przejść się po mieście

10.

Er hält in einem Hotel ein.

Zatrzymał się w jakimś Hotelu.

11.

jmdm/ einer Sache folgen

Śledzić kogoś/ coś

12.

Ins Hotel folgte ihm seine Mitarbeiterin.

Do hotelu śledziła go jego współpracownica.

13.

es kränkt ihn, dass

boli go, że

14.

Du solltest nicht alles an III ihm auslassen.

Nie powinieneś się na nim wyżywać.

15.

mit Recht

słusznie

16.

es mit jmdm. gut meinen

dobrze komuś życzyć

17.

sich vor jmdm./etw. ekeln

czuć wstręt [do kogoś/czegoś],

brzydzić się [kogoś/czegoś]

18.

sich vor sich ekeln

brzydzić się siebie

19.

der Name… bringt ihn auf die Spur.

naprowadziła go na ślad nazwa…

20.

Soll das ein Witz sein?

Czy to nabyć żart?

21.

Da ist ein Ernst!

Mówię poważnie!

22.

Er ist erleichtert am Gesicht

Widać na jego twarzy ulgę.

23.

Leb wohl!

Bądź zdrów!

24.

Anwalt des Methius auf Leitung 3

adwokat Methius na linii 3

25.

endgültig

ostatecznie

26.

Ich hasse es Rechtanwalt zu sein.

Nienawidzę być już adwokatem.

27.

Was du immer auch willst, ist mir Recht.

Wszystko, co chcesz, uważam za słuszne.

28.

Wir sind mitten Unterricht.

Jesteśmy w trakcie zajęć.

29.

Er hat ihre 11 Jahre verpasst und möchte sie nicht mehr.

Przegapiłem 11 lat jej życia i nie chce więcej.

30.

Du hast Bady Sitz beigebracht.

Ty nauczyłeś Bady siedzieć.