Opis siebie po angielsku

Przykład, jak można opisać siebie po angielsku. Może komuś przyda się jako wzór przy odrabianiu zadania.

 

Opis siebie

My name is Tomasz. I'm from Warsaw and I'm fourteen years old. I'm student of Secondary school, I also play in the junior football team in one of the Warsaw clubs.

Apart from football, I'm interested in history and geography, and I do not like mathematics the most. I have a lot of friends at school and I think I'm quite open and liked person. In my free time  I read books, especially fantasy. Sometimes I play board and computer games. In the future, I would like to study at Academy of Physical Education, be a football player and then a coach. If it fails, I would like to become a PE teacher.

I have a large family - three brothers and two sisters. We live together with my parents in a large house in the suburbs. My dad is an engineer and my mother works in the office. Everyone tells me that I'm very much like my dad, but I think it's not true. At weekends, we often go to the grandparents to the countryside or spend time by the water. I like swimming very much, like my oldest brother. In winter, I like skiing, so often the whole family goes to the mountains and spend winter holidays there. Once I was already in the Austrian Alps and I would like to go there one day.

 

Opis siebie – wersja polska

Mam na imię Tomasz. Jestem z Warszawy i mam czternaście lat. Jestem uczniem  gimnazjum, gram też w juniorskiej drużynie piłkarskiej w jednym z warszawskich klubów.

Poza piłką nożną interesuję się historią i geografią, a najbardziej nie lubię matematyki. W szkole mam dużo znajomych i wydaje mi się, że jestem dość otwartą i lubianą osobą. W wolnym czasie czytam książki, szczególnie fantastykę. Czasem gram w gry planszowe i komputerowe. W przyszłości chciałbym studiować na AWF, być piłkarzem, a później trenerem. Jeżeli to się nie uda, chciałbym zostać nauczycielem WF-u.

 Mam dużą rodzinę - trzech braci i dwie siostry. Mieszkamy razem z rodzicami w dużym domu na przedmieściach. Mój tata jest inżynierem, a moja mama pracuje w biurze. Wszyscy mi mówią, że jestem bardzo podobny do taty, ale uważam, że to nieprawda. W weekendy często jeździmy do dziadków na wieś albo spędzamy czas nad wodą. Bardzo lubię pływać, tak, jak mój najstarszy brat. W zimie lubię jeździć na nartach, więc często całą rodziną jedziemy w góry i spędzamy tam ferie zimowe. Raz byłem już w austriackich Alpach i chciałbym tam jeszcze kiedyś pojechać.