Opis siebie po angielsku

Przykład, jak można opisać siebie po angielsku. Może komuś przyda się jako wzór przy odrabianiu zadania.

 

Opis siebie – wersja angielska 

My name is Tomasz. I'm from Warsaw and I'm fourteen years old. I'm student of Secondary school, I also play in the junior football team in one of the Warsaw clubs.

Apart from football, I'm interested in history and geography, and I do not like mathematics the most. I have a lot of friends at school and I think I'm quite open and liked person. In my free time  I read books, especially fantasy. Sometimes I play board and computer games. In the future, I would like to study at Academy of Physical Education, be a football player and then a coach. If it fails, I would like to become a PE teacher.

I have a large family - three brothers and two sisters. We live together with my parents in a large house in the suburbs. My dad is an engineer and my mother works in the office. Everyone tells me that I'm very much like my dad, but I think it's not true. At weekends, we often go to the grandparents to the countryside or spend time by the water. I like swimming very much, like my oldest brother. In winter, I like skiing, so often the whole family goes to the mountains and spend winter holidays there. Once I was already in the Austrian Alps and I would like to go there one day.

 

Opis siebie – wersja polska

Mam na imię Tomasz. Jestem z Warszawy i mam czternaście lat. Jestem uczniem  gimnazjum, gram też w juniorskiej drużynie piłkarskiej w jednym z warszawskich klubów.

Poza piłką nożną interesuję się historią i geografią, a najbardziej nie lubię matematyki. W szkole mam dużo znajomych i wydaje mi się, że jestem dość otwartą i lubianą osobą. W wolnym czasie czytam książki, szczególnie fantastykę. Czasem gram w gry planszowe i komputerowe. W przyszłości chciałbym studiować na AWF, być piłkarzem, a później trenerem. Jeżeli to się nie uda, chciałbym zostać nauczycielem WF-u.

 Mam dużą rodzinę - trzech braci i dwie siostry. Mieszkamy razem z rodzicami w dużym domu na przedmieściach. Mój tata jest inżynierem, a moja mama pracuje w biurze. Wszyscy mi mówią, że jestem bardzo podobny do taty, ale uważam, że to nieprawda. W weekendy często jeździmy do dziadków na wieś albo spędzamy czas nad wodą. Bardzo lubię pływać, tak, jak mój najstarszy brat. W zimie lubię jeździć na nartach, więc często całą rodziną jedziemy w góry i spędzamy tam ferie zimowe. Raz byłem już w austriackich Alpach i chciałbym tam jeszcze kiedyś pojechać.