run across/into-wpaść na kogoś

run after-gonić

run away with-uciekać

run down-rozładować się 

run over-źle o kimś mówić

run in-docierać silnik

run off-kopiować

run out of-wyczerpać się 

run through-roztrwonić, przebiegać przez

run up-zgromadzić

run up against-zgromadzić przeciwko

set aside- odłożyć,oszczędzać

set in-zapanować, trwać

set off-rozpocząć podróż

set oyt-rozpocząć podróż, podjąć się czegoś

set up-założyć bizness.

see about-zajmować się/ogranizować

see off-odprowadzić kogoś do pociągu

see out-do drzwi

see over-rozglądać się 

see through-przejrzeć podstęp