1. Definicja.

Uzależnienie od Internetu to nowe zjawisko, charakterystyczne dla XX a nawet XXI wieku. Zjawisko związane z upowszechnieniem się Internetu i coraz większą dostępnością do sieci. Uzależnieniem nie jest używanie Internetu. O uzależnieniu możemy mówić wówczas, gdy używanie jest nagminne, nieuzasadnione i kiedy spędza się po kilka godzin dziennie w sieci, oraz kiedy "surfowanie" powoduje zmianę w "zwykłym" codziennym funkcjonowaniu osoby, na przykład zaniedbywanie codziennych obowiązków, zaniedbywanie higieny. U osób uzależnionych wykształcają się także podobne odruchy jak u alkoholików, czyli na przykład swoisty "głód" przejawiający się myśleniem wyłącznie o tym, żeby móc wejść do sieci. Wzrasta także tolerancja organizmu, sesje w Internecie są coraz dłuższe a właściwie musza być coraz dłuższe.

 1. Rodzaje uzależnienia.

W związku z różnymi sposobami korzystania z Interentu, można także wyróżnić różne rodzaje uzależnień w zależności od aktywności podejmowanej przez internautę na przykład:

  • uzależnienie od nawiązywania kontaktów przez sieć i podtrzymywania ich także wyłącznie w Internecie, co może prowadzić do zaniechania życia towarzyskiego o dbania o kontakty w realnej rzeczywistości
  • uzależnienie od gier sieciowych,
  • uzależnienie od erotyki, może polegać na poszukiwaniu stron poświęconych tematom seksu, oraz uczestniczeniu w czatach
  • uzależnienie od zakupów robionych przez Internet
 1. Statystyka dotycząca uzależnienia.

Według badań prowadzonych w USA uzależnionych jest około 25 procent użytkowników, w Polsce trudno o dokładne dane, gdyż o uzależnieniu mówi się od niedawna (w Stanach uznawany jest za uzależnienie od dziesięciu lat.

Przeciętny "maniak komputerowy" ma około 30 lat, ma średnie lub wyższe wykształcenie. Różne są też dane dotyczące szacunkowego czasu, który uzależnieni spędzają w sieci. Rekord pobił ukraiński nastolatek, który grał bez przerwy 86 godzin, po czym zmarł z wycieńczenia.

 1. Leczenie.

Leczenie prowadzą placówki zajmujące się terapią uzależnień. Najistotniejsze na początku terapii jest uświadomienie sobie "bycia w nałogu." Terapii jest długotrwała, wymaga pomocy psychologów, terapeutów uzależnień. Mimo wyjścia z nałogu, pozostaje możliwość uzależnienia i powrotu do nałogu, jak w sytuacji alkoholizmu czy narkotyków.