Ludzie od wieków starali się o to, by wymyślić takie urządzenia, które pomogłyby komunikować się w bardzo szybki sposób, nawet z ogromnej odległości. Jednym z najważniejszych wynalazków, który temu służył jest komputer. Dzięki temu, że został on skonstruowany, można było utworzyć łączącą wszystkie komputery na świecie sieć Internetu. To naprawdę wielki postęp w dziedzinie techniki i ogromne ułatwienie komunikacji między ludźmi. Dziś nie jest już problemem porozumiewanie się np. między mieszkańcem Polski i Australii. Dzięki sieci Internetu mogą oni nie tylko pisać do siebie listy elektroniczne, ale także przesyłać obrazy, fotografie, pliki muzyczne i filmowe. Poza tym mogą oni dzięki kamerom i mikrofonom wiedzieć i słyszeć się w trakcie prowadzenia rozmowy.

Internet to prawdopodobnie jeden z najważniejszych wynalazków nie tylko XX wieku - nikt w dziejach ludzkości nie wymyślił niczego, co mogłoby dorównywać mu potęgą. To obecnie najszybsze i najsprawniejsze medium, które służy nie tylko komunikacji między grupą ludzi - to przede wszystkim ogromna baza różnego rodzaju danych i informacji. We współczesnym świecie w Internecie możemy znaleźć wszystko. Umożliwia on nawet zrobienie zakupów, które zostaną nam dostarczone do domu oraz wpłacanie pieniędzy na konto czy regulowanie rachunków. Wszystko to uda się nam zrobić bez żadnego wysiłku i niepotrzebnej straty czasu np. na dojazd do banku.

Kolejną zaletą sieci internetowej, jest to, że dzięki jej istnieniu wielu ludzi ma satysfakcjonującą pracę, ktoś przecież musi tworzyć i obsługiwać strony internetowe oraz dostarczać do nich informacje z różnych dziedzin życia. Dlatego pojawiły się nowe zawody, taki jak: administratorzy sieci i webmasterzy. Za swoją pracę ludzie ci otrzymują pieniądze, które pozwalają utrzymać rodzinę.

Należy także pamiętać, że Internet jest źródłem wiedzy - studenci i uczniowie poszukują w nim wszelki potrzebnych im w określonym momencie informacji. Wykorzystują je w nauce, mogą także dzięki nim poszerzać swoje zainteresowania i pasje.

Sieć internetowa związana jest także z rozrywką, każdy z nas jej przecież potrzebuje. Dlatego Internet oferuje nam fora dyskusyjne i czaty internetowe. Służą one wymianie poglądów, a także nawiązywaniu nowych interesujących znajomości, które często przeradzają się w przyjaźń. Oczywiście nie można też pominąć gier internetowych, których użytkownikami są najczęściej młodzi ludzie.

Internet to także problem - dziś nikt już nie jest w stanie kontrolować tego, co się dzieje w sieci. Dlatego właśnie pojawiają się w niej zbyt brutalne, wypełnione okrucieństwem gry lub informacje, których treść nie jest zgodna z prawem.

Uważam, że Internet to ogromne ułatwienie życia, ale nie możemy podporządkować mu wszystkiego - musimy uważać na niebezpieczeństwa, które czają się na nas w sieci.