Marc Chagall malarz, grafik i rzeźbiarz urodzony w 1887 roku w Lisną pod Witebskiem. Pochodził z prostej żydowskiej rodziny, był najstarszy z dziewięciorga dzieci. Po ukończeniu szkoły żydowskiej i miejskiej kształcił się nadal w Witebsku w pracowni malarza salonowego Pena. Marc Chagall namalował wiele dzieł Np.: Anioł u Bram Raju, Adam i Ewa Wypędzeni z Raju, Białe Ukrzyżowanie, a także nad miastem właśnie to dzieło zinterpretuje w taki sposób w jaki chciał nam przesłać artysta.

Marc Chagall sowim obrazem „Nad miastem” chciał ukazać nam problem miłości. Pokazuje nam parę unoszącą się ponad miastem. Mężczyzna z troskliwością podtrzymuje swoja ukochaną, która poddaje się swoim najskrytszym marzeniom , którymi są wolność i miłość. Na drugim planie wysuwa nam się miasto, które jest ogrodzone wysokim płotem , przez który nic ani nikt nie może się wydostać. W dali widzimy cerkiew a przy jednym z gospodarstw kozę możemy się domyślać , że jest to małe wschodnie miasteczko . Wszystkie kolory są jasne (pastelowe) oprócz obu postaci, którymi są kochankowi. Oni ubrani są w ciemne ubrania a spod spódnicy dziewczyny wystaje purpurowa halka. Jasno żółty kolor nieba podkreśla ich czarna odzież, która odzwierciedla ich smutek w tym mieście.

Uważam, że zakochani uciekają gdyż atmosfera w tym miasteczku w którym drogi ogrodzone są wielkimi płotami , które nie pozwalają się nikomu ani niczemu wydostać stała się nieznośna . Nie możemy do końca stwierdzić co artysta chciał nam przedstawić w swoim dziele możliwe, że była to ucieczka samego Chagalla, ze swojego rodzinnego nudnego i nieznośnego miasteczka do Paryża.