Zdjęcie 1 – „Boisko jak wielki talerz”.

Zdjęcie 2 – „Kopiec jak babka z piasku”, „Kopiec niczym wielka czapka”.

Zdjęcie 3 – „Ulice jak wstążki”.