O wydarzeniach opowiada Mikołajek. Poznajemy to stąd, że używa czasowników w formach rodzaju męskiego: „powiedziałem”, „bawiłem się”, „obiecałem”. Wydaje mi się, że jego sposób opowiadania jest raczej żartobliwy. Opisuje wydarzenia tak, że w wielu momentach czytelnik musi się uśmiechnąć.