Zaproszenie jest to zaproponowanie komuś wzięcia udziału w jakimś zdarzeniu towarzyskim, zrobienia czegoś, skorzystania z czegoś. Prośba taka może być sformułowana na piśmie lub wypowiedziana. Zaproszeniem jest też karta, na której wydrukowana lub zapisana ręcznie została prośba o przybycie na jakąś uroczystość lub upoważnienie do wzięcia udziału w ważnym wydarzeniu.

Wygląd i treść zaproszenia uzależnione są od okoliczności. Ważne jest to, do kogo skierowana jest prośba o przybycie i jaki charakter posiada wydarzenie. Może to być zaproszenie na ślub, urodziny, imieniny, zabawę towarzyską , prywatkę lub bal. Ale może to być zaproszenie na uroczystość kulturalną, wystawę lub inne oficjalne spotkanie. Pomimo tego, że wygląd czy styl pisania zaproszenia różnią się w zależności od adresata, to ogólne zasady pisania są następujące:

  1. Jako nagłówek należy umieścić słowo: Zaproszenie.
  2. Pod nim wpisuje się imię i nazwisko adresata.
  3. Pod spodem, zaczynając od akapitu, należy umieścić informację kto i na jaką uroczystość zaprasza daną osobę.
  4. Należy podać czas, miejsce oraz określić jaki charakter ma uroczystość.
  5. Pod spodem nadawca powinien podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem.
  6. Zwroty do adresata należy pisać z dużej litery ( Was, Wam, Ciebie, Cię)
  7. Zaproszenie zawsze pisze się poprawną polszczyzną, stosując zwroty perswazyjne (zapraszam serdecznie), język literacki.
  8. Należy dbać o poprawną ortografię i interpunkcję.
  9. Należy określić czy zaproszenie jest jednocześnie karta wstępu na dana uroczystość.
  10. Szata graficzna zaproszenia jest również ważna. Musi być dostosowana do okoliczności.