Pojęcie poeta doctus w naszych skojarzeniach natychmiast nasuwa Jana z Czarnolasu, ojca mowy polskiej, Kochanowskiego. Ale pochodzi ono przecież już ze starożytności.

Kim jest poeta doctus?

Pojęcie poeta doctuspo łacinie oznacza poeta uczony- w związku z powyższym kojarzymy z nim osobę wszechstronnie wykształconą, erudytę znającego i posługującego się językami klasycznymi, takimi jak łacina czy greka. 

Poeta doctusbędzie to też człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, obeznany z historią literatury, przywołujący w stosownych kontekstach literaturę poprzednich epok oraz w szerszym rozumieniu będący znawcą kultury, sztuki oraz tradycji. Z racji, że terminu tego używano w odniesieniu do poetów starożytności, poeta doctusstanowił ideał i wzór dla pisarzy humanizmu.

Kogo można uznać za godnego miana poeta doctus?

W polskiej literaturze mianem poeta doctusnazywano m.in. Klemensa Janickiego, wspomnianego Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego oraz Daniela Naborowskiego. 

Współcześnie rzadko słyszy się o takim określeniu wobec poetów, jednak z uwagi na erudycyjną twórczość można by za zbliżonego do tego ideału uznać Zbigniewa Herberta.