Jacek Soplica to postać dynamiczna, ponieważ jego osobowość ulega zmianom w poszczególnych okresach życia. Bohater "Pana Tadeusza" jest początkowo gniewny i zły, natomiast później staje się odważny, waleczny, mężny, uparty. Można o nim powiedzieć, że jest patriotą, człowiekiem tajemniczym, pełnym poświęcenia, potrafiącym zrezygnować ze szczęścia osobistego dla ojczyzny i narodu.

Bitwy, w których uczestniczył Jacek Soplica:

- pod Austerlitz (1805 r.),

- pod Jeną (1806 r.),

- pod Hohenlinden (1800 r.),

- pod Gdańskiem (1807 r.).

Cechy Jacka Soplicy:

awanturnictwo, zawadiactwo, brak zdrowego rozsądku, duma, wybuchowość, pycha, porywczość, skłonność do afektów, egoizm, umiłowanie zabaw.

Cechy Księdza Robaka:

patriotyzm, odwaga, ofiarność, poświęcenie, pokora, skromność, upór w dążeniu do celu, heroizm, siła woli, chęć naprawienia starych błędów, chęć zrehabilitowania się poprzez działalność konspiracyjną, troska o syna i przyjaciół.