Zawsze lubiłam książki o dawnych dziejach. Dzięki nim można bowiem w myśli przenieść się do dawnych czasów. W ten sposób można także lepiej poznać historię, a ona mnie najbardziej fascynuje. Oczywiście można czytać podręczniki, ale przedstawione w nich fakty historyczne są ogołocone z wszelkich emocji. O ileż lepiej pochłania się powieści. One dają prawdziwą pożywkę dla naszej wyobraźni, dlatego często do nich sięgam.

Ostatnio w moje ręce trafiła książka zatytułowana "Estera". Jej autorką jest Ellen Gunderson Taylor. Powieść opowiada o losach perskiego imperium w czasach panowania Kserksesa. Trzeba pamiętać, że wcześniejszy władca Dariusz I poniósł klęskę pod Maratonem. Wszyscy więc oczekują, że jego następca będzie w pierwszej kolejności chciał podbić Grecję. Jednak Kserkses zajmuje się czymś zgoła innym. Jest zakochany bez pamięci w pięknej, uroczej Waszti i poza tą kobietą świata nie widzi. Aby pokazać siłę swoich uczuć decyduje się na likwidację dworskiego haremu.

Jednak z czasem do głosu zaczyna dochodzić żądza podbojów. Ellen Taylor pokazuje jak postępuje ten proces. Opowiada o wielkich przygotowaniach do wojny. Chęć podporządkowania sobie Hellady całkowicie zdominowała bohatera, a nawet go zaślepiła. Nie myśli już o swej ukochanej Waszti. Zajmuje się natomiast gromadzeniem olbrzymiej armii. Wiele wysiłku wkłada w budowę wspaniałej floty. Kiedy w czasie pijackiej uczty posyła po Waszti, ta odmawia. Nie chce być wystawiana na widok pijanych kompanów króla. Według tradycji tylko król prawo do spoglądania na królową. Jednak Kserkses jest oburzony nieposłuszeństwem ukochanej żony i za karę skazuje ją na straszne wygnanie. Na następny dzień, kiedy trzeźwieje żałuje swej decyzji, ale nie może jej zmienić. Zrozpaczony, apatyczny nie jest w stanie dalej dobrze funkcjonować. Co więcej ponosi straszną klęskę w walce z Grekami.

Eunuchowie starają się pocieszyć króla i namawiają do wybrania nowej żony. Najpiękniejsze dziewice z Persji kierowane są do królewskiego haremu. W czasie tych polowań uprowadzona zostaje także młoda Żydówka. Nikt nie wie, jakie jest prawdziwe pochodzenie Hadassy. Jej ojcem jest Mardocheusz, inwentaryzator królewskiego pałacu. Uroda Żydówki sprawia, że zostaje zauważona przez nadzorcę haremu. Nazwano ją Esterą i w pięknej kreacji zaprowadzono do Kserksesa. Król tak bardzo myśli o swojej wyrzuconej żonie, że w przybyłej widzi Waszti. Godzi się na ślub z nią.

Jednak nie wszytko biegnie dobrze. Oto Mardocheusz źle jest widziany przez królewskiego wezyra Hamana, pochodzącego z plemienia Amalekitów -wrogiego Izraelitom. Haman chce zniszczyć swego przeciwnika i dlatego wymyśla pewien podstęp. Przekonuje króla, że w państwie istnieje spisek wrogów. Kiedy chytry wezyr otrzymuje pełnomocnictwo do wszelkich działań z przeciwnikami, wykorzystuje je do celów prywatnych. Chce doprowadzić do pogromu całej społeczności żydowskiej. Protesty Mardocheusza i innych na niewiele się zdają. Wszystko by się źle zakończyło, gdyby król sobie nie przypomniał, że jakiś czas temu Mardocheusz uratował go i ostrzegł przed spiskiem poddanych. Dobroczyńca nie został nagrodzony za wspomniany czyn. Sam wezyr proponuje, nie wiedząc o kogo chodzi, by wybawiciela oprowadzić w wyśmienitym orszaku przez miasto. Haman musi wykonać to zadanie i tym samym wywyższyć swego wroga. Bardzo boleśnie to przeżywa i pragnie wszelkimi siłami doprowadzić do zmiecenie Żydów z powierzchni ziemi.

Król nadal zabiega, by Estera go prawdziwie pokochała. Wyraża zgodę na zorganizowanie uroczystej uczty w towarzystwie królewskiego wezyra, bo o to prosi kobieta. Ma nadzieję, że to początek gry miłosnej. Jednakże Estera ma na uwadze zupełnie inny cel. W czasie wspomnianej kolacji wyjaśnia wszystkie swe tajemnice. Z jednej strony mówi o swym żydowskim pochodzeniu i wyjawia, że królewski inwentaryzator to jej ojciec. Poza tym tłumaczy, jaki zdradziecki plan chciał wykonać Haman. Król uwierzył kobiecie i rozkazał powiesić Hamana. W ten sposób zażegnano obawę pogromu i od tej pory Żydzi nie byli już niepokojeni. Mardocheusz zostaje mianowany nowym wezyrem.

Król podejmuje też ważną dla siebie decyzję. Nie chce wykorzystywać swej władzy w stosunku do Hadassy, bo wie, że nie można zmusić kogoś do miłości. Równocześnie postanawia odszukać dawną swą żonę Waszti, bo nadal ją kocha. Z kolei Estera jeszcze wiele razy przysłużyła się swemu narodowi. Dzięki jej poświęceniom możliwe było wypełnienie nakazu Jahwe i pokonanie ostatniego potomka z rodu Amalekitów.

Tak więc wspomniana powieść jest bardzo zajmująca. Fabuła biegnie wartko i wciąga nas w wyczarowany świat. Chcemy się też dowiedzieć, co się wydarzyło z poszczególnymi bohaterami. Poza tym żywy i przystępny język ułatwia czytanie. Tą historię biblijną pochłania się niczym powieść przygodową.