Zaimki osobowe, podobnie jak rzeczowniki, odmieniają się przez przypadki:

Ich mag dich. - Lubię cię

Ich kenne ihn nicht. - Nie znam go.

Wir besuchen euch morgen. - Odwiedzimy was jutro.

 

Formy zaimków osobowych w mianowniku i bierniku:

Nominativ, wer? was? | ich  | du | er | sie | es | wir | ihr  |sie/Sie|

Akkusativ, wen? was? |mich|dich|ihn| sie | es | uns |euch|sie/Sie|

Nominativ - mianownik

Akkusativ - biernik