Bohaterką jednej z najważniejszych tragedii Sofoklesa jest Antygona. Jest ona przykładem wzorów do naśladowania. Chciała ona pochować brata, który był uważany w społeczeństwie, jako zdrajca. Sprzeciwiła się królowi, który uważał, że brat nie zasługuje na pochówek. Antygona nie zważała na sytuację, rezygnację z małżeństwa z Hajmonem, nawet na karę śmierci. Jej największym celem było poszanowanie ciała brata. Chciała wypełnić święte prawo oparte na religii, które zostało złamane przez króla Teb.

Moim zdaniem to kobieta godna podziwu, która pokazała czytelnikom, że miłość do brata jest dla niej ważniejsza od własnego szczęścia.