Zawisza Czarny herbu Sulima mający swe korzenie w Garbowie, to wzór rycerza, który przetrwał wieki. Krzepki, dobrze zbudowany, świetnie walczył i niewielu mogło z nim mierzyć się w walce. Stanowi przykład tęsknoty do bezpieczeństwa, które jest w każdym człowieku, ponieważ traktowano go zawsze jako rękojmię pokoju. Poza tym był człowiekiem z zasadami, który nie pozwalał sobie na najmniejsze odstępstwo od kodeksu rycerskiego.

Zawisza Czarny nie miał właściwie życia prywatnego, bo cały poświęcił się służbie narodowi i ojczyźnie. Królowi ślubował posłuszeństwo i nigdy tego nie złamał. Walczył z każdym, kto dybał na spokój jego kraju, nikomu ni przepuszczając. Zawsze dotrzymywał słowa, dlatego to, co powiedział miało zawsze wielką wagę. Jak przystało na rycerza, chronił słabszych od siebie i nie pozwalał ich skrzywdzić. Inne stany miały brać z niego przykład, a jego zachowanie było tak nieskazitelne, że mogły to czynić bez obaw.

Do dzisiaj funkcjonuje wyobrażenie prawego człowieka na wzór Zawiszy. Często mówi się: "Polegaj na mnie, jak na Zawiszy."