​Karta atlantycka to deklaracja określająca politykę Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych. Karta atlantycka została podpisana 14.08.1941 r.

Karta atlantycka - okoliczności podpisania

Deklaracja została podpisana w dniu 14 sierpnia 1941 r. przez Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales na Oceanie Atlantyckim.

Następnie, 24 września 1941 r., na konferencji międzynarodowej w Londynie, została podpisana przez pozostałych członków koalicji antyhitlerowskiej, m.in. ZSRR, Australię, emigracyjne rządy Polski, Czechosłowacji, Francji, Belgii, Luksemburga, Niderlandów, Norwegii, Grecji, a także Indie Brytyjskie, Jugosławię, Kanadę, Związek Południowej Afryki.

Karta atlantycka - postanowienia

Karta atlantycka zawierała osiem zasad określających wspólną politykę państw na arenie międzynarodowej:

1. Brak dążeń do zysków terytorialnych i innych.

2. Brak akceptacji dla zmian terytorialnych niezgodnych z wolą narodów, których te zmiany dotyczą.

3. Prawo narodów do wyboru formy rządów, przywrócenie niepodległości i niezależności krajów, które zostały ich pozbawione.

4. Równy dostęp do światowego handlu i surowców.

5. Współpraca krajów w dziedzinie gospodarki zapewniająca polepszenie warunków pracy, rozwój ekonomiczny oraz dobre warunki społeczne.

6. Zapewnienie pokoju gwarantującego bezpieczne życie mieszkańcom w granicach ich państw.

7. Otwartość mórz i oceanów.

8. Potępienie metody przemocy jako zasady działania na arenie międzynarodowej - zobowiązanie się krajów do nieposługiwania się przemocą.