Inflanty to nazwa krainy historycznej powstałej w średniowieczu na terytorium zakonu kawalerów mieczowych, rozciągająca się nad Dźwiną i Zatoką Ryską.

Terytorium Inflant w XIII w. zamieszkiwali Łotysze i Liwowie (na południu) oraz Estończycy (na północy).

Inflanty - historia

Już od XII wieku Inflanty były terenem ekspansji Duńczyków i Niemców. Prowadzili oni akcję chrystianizacyjną tych terenach, a w XIII wieku Inflanty zostały podbite przez zakon kawalerów mieczowych. W średniowieczu do uzyskania władzy nad Inflantami dążyli: arcybiskup ryski, mieszczaństwo i kawalerzy mieczowi. Wywarło to znaczący wpływ na dalsze losy tej krainy.

W 1561 r. wielki mistrz zakonu Gotthard Kettler sekularyzował zakon. Księstwo Kurlandii i Semigalii stało się lennem polskim przekazanym Kettlerowi, natomiast Rygę wraz z częścią Inflant włączono do Polski. Panowanie Stefana Batorego wzmocniło przynależność Inflant do Polski.

W XVII w. pomiędzy Polską a Szwecją toczyły się wojny o Inflanty. Na mocy postanowień pokoju w Oliwie w 1660 r. Szwecja otrzymała część Inflantów aż po Dźwinę, natomiast reszta Inflantów przypadła Polsce. 

W latach 1655-66 Rosjanie próbowali zająć Inflanty Polskie, jednak nie udało im się to. W 1677 r. Inflanty Polskie otrzymały tytuł księstwa. Dopiero po I rozbiorze Polski w 1772 r. stały się one terytorium Rosji. Szwedzka część Inflant już w 1721 r. została zaanektowana przez cara Piotra I podczas wojen północnych.

Współcześnie terytorium Inflant obejmuje Łotwę na południu i Estonię na północy.