Na przełomie starożytnośći i średniowiecza Frankowie, germański lud barbarzyński, zasiedlili Galię.Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego Frankowie pod panowaniem króla Chlodwiga z dynastii Merowingów stworzyli na jej terenie własne państwo . W 496 roku Chlodwig przyjął chrześjaństwo.Jego następców z uwagi na nieudolne rządy  nazwano gnuśnymi królami (gnuśny - inaczej:leniwy). W tej sytuacji rzeczywista władza przeszła w ręce urzędników dworskich zwanych majordomami. Jednym z takich urzędników  był Pepin Mały. W 751 roku pozbawił on tronu króla z dynastii Merowingów i przejął władzę królewską. Następnie zapoczątkował nową dynastię - Karolingów.