​Pismo klinowe to najstarsze pismo na świecie. Zostało wynalezione przez Sumerów ok. 3500 lat temu. Zastąpiło pismo obrazkowe, przyczyniając się do istotnego skoku cywilizacyjnego ówczesnych społeczności.

Czym jest pismo klinowe?

Pismo klinowe to rodzaj pisma ideograficzno-sylabicznego, które powstało na Bliskim Wschodzie ok. 3500 lat temu. Jest uważane za pierwsze pismo, gdyż zastąpiło symbolami pismo obrazkowe.

Nazwa pisma klinowego wywodzi się od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach przy użyciu ściętej łodygi trzciny - ślad pozostawianych na tabliczce znaków miał formę klina.

Pochodzenie pisma klinowego

Pismo klinowe powstało poprzez przejście od formy piktogramów - obrazków symbolizujących określone rzeczy i zdarzenia, aż do uzyskania formy wyrazowo-sylabowej (ideograficzno-sylabicznej) poprzez zastosowanie schematycznych uproszczeń.

To Sumerowie jako pierwsi zastosowali zasadę fonetycznego utrwalania mowy ludzkiej w formie sylab i zgłosek, a ponadto używali znaków pojęciowych oraz ideogramów wyrażających całe słowa. Powstanie pisma klinowego związane było z rozwojem administracyjnym i gospodarczym ówczesnych społeczności.

Do największego rozwoju pisma klinowego doszło w XIV-XIII w. p.n.e., a używane było ono aż do II w. p.n.e. Pismo Sumerów miało ok. 500 znaków, ale np. jego odmiana stosowana przez Persów - ok. 40 znaków bardzo uproszczonego pisma fonetycznego.

Poza Sumerami, pismo klinowe było również używane przez m.in. Babilończyków, Asyryjczyków oraz Hurytów.