• budownictwo z suszonej cegły
 • zikkuraty (zigguraty) - monumentalne budowle, ze świątyniami ku czci boga - An
 • wiedza dotycząca nawadniania
 • produkcja kolorowego szkła
 • wynalezienie koła garncarskiego
 • ceramika zdobiona wzorami figuralnymi i geometrycznymi
 • osiągnięcia w dziedzinie nauki:
 • rozwinięta matematyka i geometria:
 • obliczanie powierzchni pól (już w 4-tym tysiącleciu p.n.e.)
 • obliczanie stosunku obwodu koła do jego średnicy (pi)
 • system sześćdziesiętny (do dziś stopnie i jednostki czasu )
 • stworzenie pisma klinowego (ok. 3200 r.p.n.e.)
 • "Epos o Gilgameszu" (3 tys. p.n.e.) - najstarsze znane dzieło literackie
 • rozwinięta astronomia:
 • rok oparty na fazach księżyca
 • podział doby na 12 podwójnych godzin
 • rozwinięte prawo:
 • pierwsze kodeksy np.: przepisy prawne Urnammu z 3 tys. p.n.e.