POŁOŻENIE

Gmina Gniewkowo położona jest na południu terytorium województwa kujawsko-pomorskiego a dokładniej, należy do powiatu inowrocławskiego. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą miejską Aleksandrowem Kujawskim. Jej południowym sąsiadem jest gmina Inowrocław i gmina Dąbrowa Biskupia. Sąsiadem od zachodu jest natomiast gmina Rojewo. Gniewkowo zlokalizowane jest przy trasie łączącej dwa atrakcyjne ośrodki miejskie, Toruń oraz Inowrocław. W okolicach miasta rozpościerają się wielkie kompleksy leśne, które należą do Puszczy Bydgoskiej.

HISTORIA ORAZ ZABYTKI

Pierwsze wzmianki o mieszkańcach Kujaw a tym samym i Gniewkowa, pojawiły się około 2000 lat przed naszą erą. Nie zawierają one jednak bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego okresu. Nie można ich znaleźć także w żadnych materiałach, gdyż nie przeprowadzono dokładnych badań archeologicznych. Bardziej znanym okresem jest średniowiecze. Wówczas Księciem Kujaw był Kazimierz Ziemomysł, który był synem księcia mazowieckiego - Konrada. Był to człowiek bardzo porywczy oraz kłótliwy.

Utrzymywał on dość bliskie znajomości z narodem niemieckim. W czasie sprawowania przez niego władzy miastu przyznano prawa miejskie około 1268 roku.

W roku 1332 w Gniewkowie wybudowano zamek, zlokalizowany był jak się przypuszcza na terenie na którym dziś istnieje ulica Zamkowa.

Podczas wojny trzynastoletniej prowadzonej z krzyżackim zakonem (lata 1454-1466) król Polski Kazimierz VI Jagiellończyk bardzo często przesiadywał w Inowrocławiu oraz Gniewkowie. Tam bowiem przebywał jego wojenny sztab. Dnia pierwszego maja 1457 roku sejm walny postanowił zwołać pospolite ruszenie całej Korony właśnie w Gniewkowie. Pospolite ruszenie zgrupowało się w środku lipca oraz udało się do Malborka przechodząc przez Toruń. Dotarło tam w dniu 20 lipca. Wiek szesnasty był okresem rozwoju miasta, wówczas Gniewkowo pozyskało wiele przywilejów, na przykład: przywilej do organizowania co poniedziałek targu, a także 3 jarmarków w roku. Gniewkowo zwolnione zostało na osiem lat od płacenia wszelakich podatków na rzecz kraju. Uzyskało również prawo do zamiany swoich pastwisk na orne grunty, a także możliwość wybudowania spichrzów nad rzeką Wisłą.

Miasto w wiekach XVII-XVIII należało do województwa inowrocławskiego. Wiele pożarów, a także przemarsze polskich oraz austriackich wojsk polskich spowodowało iż Gniewkowo popadło w ruinę. Trzeba było czekać aż do roku 1843 po którym to dokonał się wielki przełom gospodarczy miasta. Między innymi miasto otrzymało bardzo dogodne połączenie

z Inowrocławiem oraz Toruniem w wyniku wybudowania szosy, by tego było mało w roku 1873 oddano do użytku dwutorową linię kolejową o identycznej trasie. Ok. roku 1909 Gniewkowo miało swoją pocztę, stację kolejową, nadleśnictwo, kasę leśną, a także urząd wójtowski.

Z dniem siódmego września roku1939 rozpoczął się w mieście okres okupacji hitlerowskiej. Od początku wojny niemieccy naziści rozpoczęli wysiedlanie ludności Gniewkowa. Fakt ten sprawił, iż gniewkowskie lasy stały się świadkami kaźni dużej liczby okolicznych mieszkańców, również Polaków oraz Żydów z inowrocławskiego więzienia.

Znajdujący się tam obelisk przypomina o tym wydarzeniu i oddaje cześć wszystkim pomordowanym w okresie od 1939 do 1941 roku.

Przez Gniewkowo wiedzie piastowski turystyczny szlak żółty oraz czerwony. Na obszarze gminy mieszczą się następujące zabytki:

 • gotycki kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, który znajduje się w Gniewkowie. Pochodzi z XIV wieku.
 • kościół pod wezwaniem św. Mateusza znajdujący się w Murzynnie
 • kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja znajdujący się w Szadłowicach
 • pałac w Warzynie
 • pałac w Kawęczynie
 • pałac znajdujący się w Wierzchosławicach
 • dworek mieszczący się w Więcławicach
 • mogiły zbiorowe w gniewkowskich lasach
 • wspominany obelisk.

ŚRODOWISKO NATURALNE-ROLNICTWO

Jest to gmina posiadająca charakter rolniczo-przemysłowy. Gmina zajmuje powierzchnie 17944 hektarów, z czego 11311 hektarów zajmują użytki rolne. Powierzchnia zajętej pod miasto ziemi wynosi 913 hektarów. Klimat tu panujący odznacz się stosunkowo łagodnym okresem zimowym. Jeśli chodzi o gleby to znajdują się tutaj przede wszystkim dwa rodzaje gleb a mianowicie: czarnoziemy oraz gleby bielicowe. Szeroko rozumiana sieć drogowa pozytywnie wpływa na prawidłowe użytkowanie ziemi. Dominującą rolę w uprawach mają:

 • pszenica
 • warzywa
 • buraki cukrowe

W przypadku zwierzęcej produkcji główną rolę odgrywa chów trzody chlewnej odbywający się w zamkniętym cyklu. Gmina "dysponuje" 22 sołectwami.

Ogólnie rzecz biorąc w gminie dominującą rolę odgrywa rolnictwo.

PRZEMYSŁ-OŚWIATA-KULTURA

Największymi zakładami przemysłowymi są:

 • przemysłowe zakłady - " Bonduelle", które zajmują się produkcją przetworów owocowo-warzywnych
 • mechaniczne zakłady przem. budowlanej ceramiki - "Cerama" Sp. z o.o. Znajduje się ona w Gniewkowie i zajmuje się produkowaniem maszyn oraz urządzeń niezbędnych przemysłowi budowlanemu i remontami maszyn
 • firma Jerzy Rutkowski Ltd., dostarcza na polski rynek kotły wiszące oraz stojące
 • wiele firm prywatnych

W mieście mieszczą się także oddziały dwóch banków:

 • Piastowski Bank Spółdzielczy
 • Wielkopolski Bank Kredytowy

Kultura oraz sport to pole do popisu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Organizuje on takie imprezy jak:

  • Dni Gniewkowa odbywające się w maju
  • Festyn świętojański odbywający się w czerwcu
  • Dożynki Gminne odbywające się we wrzeniu

Działa przy nim ludowy zespół "Lipianki", który propaguje kujawski folklor.

Działa przy nim także Gminna Biblioteka Publiczna z której mogą korzystać mieszkańcy całej gminy. Posiada w Wierzchosławicach swoją filię.

Obiekty sportowe (mieszczą się w rejonie Parku Miejskiego):

 • boisko sportowe do gry w piłkę nożną
 • basen kąpielowy (odkryty)
 • boisko do gry w siatkówkę
 • kort tenisowy

Bazę noclegową stanowią pokoje (2-3 osobowe, łącznie 35 miejsc noclegowych) w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Można zatem organizować tutaj obozy sportowe podczas wakacji.

W wyniku reformy oświaty utworzono w mieście Gimnazjum nr 1.

Łącznie w całej gminie mieści się siedem szkół podstawowych, a także dwa samorządowe przedszkola.