Bieguny ziemskie są to punkty na powierzchni Ziemi, znajdujące się w miejscu, gdzie przecina ją oś ziemska. Są one najdalej położonymi obszarami od równika i znajdują się w jednakowej od niego odległości.

Bieguny ziemskie są dwa - północny i południowy. W wyniku zaburzeń w ruchu obrotowym Ziemi zmieniają one położenie do około 30 m od swojego położenia średniego.

Wokół biegunów znajdują się rozległe obszary wiecznego lodu i śniegu. Wpływ mają na to warunki klimatyczne tych terenów, charakteryzujące się najniższymi temperaturami na Ziemi. Występuje tu także największe zachmurzenie Zachmurzenie element (składnik) pogody. Wyraża stopień pokrycia nieba przez chmury za pomocą bezpośrednich (wizualnych) obserwacji. Służy do tego skala 0-8, 0-10 lub ocena procentowa (procentowa ... Czytaj dalej Słownik geograficzny na kuli ziemskiej oraz duże ilości opadów i gwałtowne wiatry. Średnia temperatura zimy na biegunie północnym wynosi -40°C, natomiast na biegunie południowym nawet -60°C. Istnieją tu dwie pory roku, letnia i zimowa. W porze letniej trwa tzw. dzień polarny (słońce nie zachodzi), a w zimowej - noc polarna.

Wokół bieguna południowego rozciąga się, prawie w całości pokryty lądolodem, kontynent - Antarktyda. Grubość lodu sięga tu 4 300 m. Na biegunie północnym znajduje się Arktyka, która jest zamarzniętym morzem. Lodowce obu obszarów biegunowych pozostają w ciągłym ruchu.

Na Antarktydzie życie jest możliwe jedynie na wybrzeżach. Występują tu  mchy Mchy klasa mszaków obejmująca torfowce i mchy właściwe (prątnikowce). U mchów dominuje gametofit, który ma postać ulistnionej łodyżki przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. Sporofit mszaków ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i porosty, a ze zwierząt - pingwiny, foki, wiele gatunków ptaków, a w wodach morskich ryby Ryby zmiennocieplne kręgowce wodne. Ryby są najliczniejszą gromadą kręgowców. Stanowią ponad połowę wszystkich współcześnie występujących gatunków zwierząt kręgowych. Ryby żyjąc w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i wieloryby. Obszar Arktyki zamieszkują natomiast foki i niedźwiedzie polarne oraz liczne ptaki.

Obszary okołobiegunowe stanowią największe dziewicze tereny na kuli ziemskiej. Ludzkość zaczęła je poznawać i badać dopiero na przełomie XIX i XX w. Antarktyda pozostaje jedynym niezamieszkałym kontynentem na Ziemi. Mieści się tu jedynie kilka stacji naukowo-badawczych.