Ziemia we Wszechświecie

Zamieszkujemy jedną z planet, które krążą wokół najbliższej im gwiazdy – Słońca. W pogodną noc ciemność rozświetla jasna smuga Drogi Mlecznej złożona z niewyobrażalnie wielkiej liczby gwiazd; obserwujemy wówczas tylko znikomą część Wszechświata.  Na migoczącym niebiesko skłonie widać gwiazdy, planety, księżyce, mgławice i galaktyki, czasami pojawiające się komety lub meteoryty.

Wielki Wybuch – eksplozja energii i materii zgromadzonej w jednym punkcie, zapoczątkował istnienie Wszechświata około 20-15 mld lat temu. Ślady tych kosmicznych narodzin to rozszerzający się Wszechświat, występowanie w kosmosie dużych ilości helu i wciąż obecne promieniowanie reliktowe. Energia i materia nierównomiernie rozproszone w przestrzeni tworzą większe skupiska hierarchiczne: galaktyki (w liczbie prawie 400mld), gromady i supergromady galaktyk. Jedną z 30 galaktyk w gromadzie zwanej Lokalną Grupą Galaktyk jest Droga Mleczna. W odległości około 30 tys. Lat świetlnych* od jej centrum sytuuje się Słońce, które ze względu na masę 1,989x1030kg  i  średnicę 1 391 960 km zaliczono do gwiazd średniej wielkości. Początek Układu Słonecznego nauka datuje na około 4,6 mld lat temu, kiedy to jeden z wielu obłoków pyłu i gazu wirujących we Wszechświecie zaczął się grawitacyjnie zapadać, a w jego centrum powstała protogwiazda*. Gdy jej wnętrze osiągnęło wystarczająco wysoką temperaturę – rozbłysła; powstało Słońce emitujące światło i ciepło Wokół Słońca, w dysku protoplanetarnym zachodził proces kondensacji pyłu, w wyniku którego tworzyły się planetezymale*. Większe z nich przyciągały mniejsze, stając się zarodkami planet. Zaczął się kształtować nasz układ planetarny – Układ Słoneczny, obejmujący jedną gwiazdę, czyli Słońce, dziewięć planet, 137 księżyców, ponad 150 tys. Planetoid, niezliczone meteoroidy*, komety oraz pył i gaz międzyplanetarny.

Kosmiczne fakty (2004 r.)

Największa planeta

Jowisz: promień 71 492 km

Najmniejsza planeta

Pluton: promień 1151 km

Planeta o największej gęstości

Ziemia: 5,515 g/cm3

Planeta o najmniejszej gęstości

Saturn: 0,700 g/cm3

Najszybsza planeta obiegająca Słońce

Merkury: średnio 172 341 km/h

Planeta o największej liczbie księżyców

Jowisz (aktualnie 62)

Planety bez księżyców

Merkury, Wenus

Planeta o najdłuższym dniu

Wenus: 243 dni ziemskich

Planeta o najkrótszym dniu

Jowisz: 10 godz. ziemskich

Najgorętsza planeta

Wenus: 462 Stopni C

Najzimniejsza planeta

Pluton: od -233 Stopni C do -223 Stopni C

Największa planetoida

Ceres

Gwiazda najbliżej Ziemi

Proxima Centauri:

Odległość ok. 4,3 lat świetlnych