Słońce to centralne ciało Układu Słonecznego, skupiające niemalże całkowitą (99,85%) masę układu. Wokół niego, po eliptycznych orbitach krążą: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Te 9 planet to większych rozmiarów ciała niebieskie, o średnicy powyżej 100 km, obiegające centralnie położone źródło ich energii, a mianowicie Słońce.

SŁOŃCE - jest najbliżej położoną w stosunku do Ziemi gwiazdą układu słonecznego. Składa Się z gazów, które przyjmują kształt kulisty. W jej skład wchodzi przede wszystkim wodór (72,7% masy) i hel (26,2% masy); w mniejszym stężeniu występują również tlen (0,7% masy), węgiel (0,3% masy) i azot (0,1% masy) jak również magnez, krzem, siarka, żelazo, wapń, nikiel, sód, glin i inne pierwiastki chemiczne oraz niewielkie ilości niektórych cząsteczek o prostym składzie chemicznym, np. CN, OH, CH, NH.

Jest centralnym ciałem Układu Słonecznego, jednocześnie głównym źródłem energii dla procesów, zachodzących na powierzchni Ziemi, która dociera do jej powierzchni. Słońce jest również najjaśniejszym obiektem na nieboskłonie.

Słońce posiada:

  • jasność absolutną wynoszącą 4,84 m -
  • średnicę wynoszącą 1,392 mln km
  • masę równą 1,991 ţ 1030 kg ( wynosi ona około 332 958 mas ziemskich)
  • promień o długości 696 tys. km ( promień Słońca jest 1,8 razy większy od średniej odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem)
  • średnią gęstość wynoszącą 1,41 g/cm3
  • wielkość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni wynosi około 274 m/s2
  • temperaturę fotosfery wynoszącą około 6000 K
  • temperaturę centralnej części wynoszącą około 16 mln K
  • wartość mocy promieniowania słonecznego równą 3,826 ţ 1026 J/s

Obrót Słońca wokół własnej osi jest niejednostajny w każdym punkcie na powierzchni: najszybciej Słońce wiruje równiku (w ciągu 25 dni), najwolniej w strefie biegunów (około 31 dni).

  • wartość średniej odległości Ziemi od równą około 149 600 000 km.

Słońce położone jest w odległości ponad 8 kpc (parsek) od centralnych partii Galaktyki, w płaszczyźnie Drogi Mlecznej. W porównaniu z gwiazdami otaczającymi Słońce ruch gwiazdy odbywa się z prędkością ponad 20 km/s, kierując się w stronę gwiazdozbioru Herkulesa.