Ziemia, nasza planeta, jest trzecią, po Merkurym i Wenus planetą od Słońca. To właśnie na tej planecie żyjemy. Dostarcza ona nam także podstawowe dane potrzebne do zrozumienia struktury pozostałych ciał niebieskich, a także świata, który nas otacza. Ziemia to jak dotąd jedyna nam znana planeta, na której powierzchni znajduje się woda. Jak zapewne wszyscy wiemy zajmuje ona blisko siedemdziesiąt trzy procent całej powierzchni planety. Jest to środowisko, które blisko trzy miliardy lat temu było domem dla powstającego życia. Kształt Ziemi jest niemalże kulisty, jednak ze względu na spłaszczenia na biegunach określany jest jako elipsoida, a także bardziej dokładnie jako geoida. Średnica Ziemi liczona na równiku wynosi niewiele ponad dwanaście i pół tysiąca kilometrów. Jest ona dłuższa o czterdzieści dwa kilometry od średnicy liczonej pomiędzy biegunami. Wnętrze naszej planety jest niejednorodne i z tego względu dzielimy je na kilka zasadniczych warstw. Mają one odmienną zarówno strukturę jak i właściwości chemiczno-fizyczne. Najbardziej zewnętrza warstwa Ziemi, tworząca jej powierzchnię nazywana jest skorupą ziemską. Jest ona najgrubsza na lądzie i waha się pomiędzy trzydziestoma, a sześćdziesięcioma kilometrami. Znacznie cieńsza jest pod powierzchnią oceanów. Wynosi pomiędzy czterema, a ośmioma kilometrami. Kolejną warstwą naszej planety jest tak zwany płaszcz ziemski. Rozciąga się on do głębokości prawie trzech tysięcy kilometrów. Dzieli się na płaszcz zewnętrzny i płaszcz wewnętrzny. Pomimo, iż ta warstwa naszej planety nie jest wcale płynna, mają w niej miejsce ruchy skal. Powodują je ogromne ciśnienia jakie tu panują. Ostatnią warstwą naszej planety jest jądro. Składają się na nie dwie części. Płynne jądro zewnętrzne o grubości dwóch tysiące stu kilometrów, a także twarde zbudowane z niklu oraz żelaza jądro wewnętrzne. Jądro zewnętrzne zbudowane jest z podobnych pierwiastków jak jądro wewnętrzne. Obroty Ziemi sprawiają, iż jądro funkcjonuje podobnie jak dynamo, wytwarzając magnetyczne pole. Rozciąga się ono na blisko 100 000 kilometrów w przestrzeni wokółziemskiej.

Atmosfera również dzieli się na kilka warstw. Pierwszą z nich jest troposfera, która rozciąga się tuż nad powierzchnią planety. Stanowi ona blisko osiemdziesiąt procent masy całkowitej atmosfery. To tutaj skupia się wodna para oraz niemalże wszystkie cząstki pyłów. Także w niej zachodzą wszystkie zjawiska atmosferyczne związane z pogodą, takie jak opady, burze, itp. Kolejną warstwą występującą po troposferze jest stratosfera. Zaczyna się ona na wysokościach od dziewięciu kilometrów nad biegunami do około siedemnastu kilometrów nad równikiem. Charakteryzuje ją ciągła, stała temperatura powietrza, która wynosi około -55°C. Warstwa ta sięga na wysokość trzydziestu pięciu do czterdziestu kilometrów. Następną warstwą jest stratopauza, która oddziela stratosferę od mezosfery. W mezosferze charakterystyczny jest początkowy wzrost temperatury przy jednoczesnym wzroście wysokości do około 0°C, a następnie spadek do blisko -68°C. Kolejną warstwą jest mezopauza, która dochodzi do osiemdziesięciu kilometrów i tam przechodzi w termosferę zwana inaczej jonosferą. Składają się na nią obojętne cząsteczki, wolne elektrony oraz zjonizowane atomy. Jonizacja górnej części atmosfery jest spowodowana krótkofalowym oraz korpuskularnym promieniowaniem Słońca. W tej warstwie zachodzi również zjawisko zwane zorzą polarną. Kolejną, ostatnią już warstwą atmosfery jest znajdująca się wyżej ośmiuset kilometrów egzosfera. W wyższych częściach przechodzi ona w przestrzeń kosmiczną.

Tor, po którym nasza planeta obiega Słońce kształtem przypomina okrąg. Tor ten nazywany jest orbitą. Ziemia pokonuje go w około 365 dni. Nasza planeta znajduje się w najmniejszej odległości od Słońca w początkowych dniach stycznia. Odległość ta wynosi około 147.097.149 kilometrów. Najdalej natomiast znajduje się w początkowych dniach lipca. Wtedy odległość naszej planety od słońca wynosi około 152.098.704 kilometrów. Ważnym pojęciem związanym z odległością naszej planety od słońca jest pojęcie jednostki astronomicznej. Jest to średnia odległość planety od środka naszego układu słonecznego i wynosi dokładnie 149.600.000 kilometrów. Średnia prędkość z jaką Ziemia krąży wokoło Słońca wynosi 29,785 km/s. Ziemia nie porusza się jednak dookoła Słońca sama. Towarzyszy jej, jej satelita, Księżyc. Nasza planeta jest najbliższą słońca planetą która posiada satelitę.