Jowisz jest piątą w kolejności planetą licząc od Słońca. Należy do grupy planet - gigantów. Masa Jowisza jest ponad 318 razy większa od masy Ziemi, a jego średnica jest większa od średnicy ziemskiej 11 razy. Jowisz z takimi wymiarami jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Jest również bardzo jasnym obiektem na niebie. Stąd jego nazwa: Jowisz - bóg światłości. Tak został ochrzczony przez starożytnych Rzymian.

Orbita Jowisza jest niemalże kołowa i znajduje się pięć razy dalej od Słońca niż orbita ziemska. Okres obiegu wynosi prawie 12 lat.

Duża jest szybkość obrotu planety wokół własnej osi. Pojedynczy obrót trwa tylko 10 godzin. Żadna z planet Układu Słonecznego nie ma tak krótkiego czasu rotacji.

Długo istniały wątpliwości dotyczące budowy wewnętrznej planety. Obecnie sądzi się, że jest on kulą wypełnioną ciekłym wodorem metalicznym. Na zewnątrz położona jest gruba warstwa ciekłego wodoru cząsteczkowego. Podejrzewa się również, że w centrum zlokalizowane jest małe jądro zbudowane z żelaza z dodatkiem krzemianów.

Jowisz ma bardzo silne pole magnetyczne. Jego natężenie przy powierzchni planety jest kilkakrotni większe niż natężenie pola ziemskiego.

Jowisz posiada gazową atmosferę. Główne jej składniki to wodór - 81% i hel - 19%. Domieszki stanowią para wodna, metan, amoniak, acetylen i tlenek węgla.

Dotychczas odkryto 16 satelitów Jowisza. Najbardziej znane są te największe czyli: Io, Europa, Ganimedes i Kallisto.