Układem Słonecznym określa się Słońce oraz inne ciała niebieskie, oddziałujące ze Słońcem grawitacyjnie. Są to planety, satelity planet, planetoidy, komety i meteoroidy. Przestrzeń między tymi obiektami wypełniona jest przez materię pyłowo - gazową.

Jak wiadomo jeszcze do XV wieku sądzono, że w centrum całego wszechświata znajduje się Ziemia. Słońcu przypisywano rolę obiektu, okrążającego Ziemię. Pogląd ten uległ zmianie wraz z odkryciem polskiego astronoma Mikołaj Kopernika. Przyjął on, że to nie Ziemia, ale Słońce znajduje się w centrum Układu, a Ziemia wraz z innymi planetami okrąża Słońce. Jest to tzw. teoria heliocentryczna.

Odkrycie Kopernika umożliwiło Keplerowi sformułowanie praw rządzących ruchem planet wokół Słońca. Znane są one jako trzy prawa Keplera.

Obecnie w Układzie Słonecznym wyróżnia się dziewięć planet krążących wokół Słońca po orbitach o różnych promieniach. Ruch wszystkich planet odbywa się w tym samym kierunku. Odległości planet od Słońca zawiera się w przedziale od 0.4 j.a. do 30 j.a. Są to tzw. jednostki astronomiczne. 1 j.a. jest równa średniej odległości Ziemi od Słońca i wynosi 150 milionów kilometrów.

W miarę jak zwiększają się odległości od Słońca zwiększa się również dystans między sąsiednimi orbitami.

Różny jest również czas obiegu planet wokół Słońca. Jednostką dla tego parametru jest okres obiegu Ziemi wokół Słońca.

I tak okresy te dla poszczególnych planet mieszczą się w przedziale od 0.24 roku do 165 lat. Najkrótszy okres obiegu ma Merkury, a najdłuższy Neptun.

Kierunek obrotu wokół własnych osi dla sześciu planet jest taki sam jak ich ruch wokół Słońca. Natomiast trzy z planet: Uran , Wenus i Pluton wykazują ruch obrotowy w kierunku przeciwnym.

Planety Układu Słonecznego dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa to tzw. planety grupy ziemskiej. Są to : Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Pozostałe planety to tzw. giganty. Występuje znaczna różnica w średnicach planet obu grup. Z planet grupy ziemskiej największą średnicą ma Ziemia - 12.8 tys. km, a z grupy olbrzymów Jowisz - 142.8 tys. km.

Dla Układu Słonecznego charakterystycznym zjawiskiem jest pas główny planetoid. Jest to zbiór ciał zwanych planetoidami, które okrążają Słońce w przestrzeni między orbitami Marsa i Jowisza.

W pasie tym stwierdzono obecność około 30 tys. planetoid, z których największa to Ceres.

W skład Układu Słonecznego wchodzą również komety. Zbudowane są one głównie z zamarzniętych gazów z dodatkiem pierwiastków takich jak krzem, siarka, żelazo, sód i wiele innych.

Komety zazwyczaj poruszają się w odległych obszarach Układu Słonecznego. Jednak na skutek różnych oddziaływań zdarza się tak, że kometa znajduje się w pobliżu Słońca. Wtedy dochodzi do uwalniania się gazów i pyłów z jej powierzchni. Tworzy się chmura gazowo- pyłowa, z której wypływają strugi materii. Na skutek rozproszenia w niej światła słonecznego kometa widziana jest jako obiekt z warkoczem.

Kolejne obiekty w Układzie Słonecznym to meteoroidy. Część z nich porusza się wokół słońca po orbitach o różnych kształtach i promieniach. Natomiast te pochodzenia kometarnego tworzą tzw. roje meteorów. Meteoroidy, które przeszły przez warstwę atmosfery i dostały się na powierzchnię Ziemi nazywa się meteorytami.