MERKURY

średnica równikowa 4878 km, masa ok. 0,05 masy naszej planety, średnia gęstość 5,43 g/cm3 (prawie taka identyczna jak średnia gęstość naszej planety); obiega Słońce w czasie 87,969 dni po orbicie eliptycznej ,okres obrotu dokoła osi 58d,6462. Małe oddalenie M. od Słońca (maks. 28o) sprawia ogromne trudności w jego analizie oraz ogranicza możliwości obserwacji do okresu zmierzchu albo świtu, pow. M. jest nierówna, usiana kraterami; atmosfera M. jest bardzo rozrzedzona, temp. na pow. M. po stronie oświetlonej przez Słońce może być nawet ok. 500°C. M. nie ma naturalnych satelitów.

WENUS

Zauważalna jest na niebie jedynie przed wschodem albo po zachodzie Słońca, zwana jest także Gwiazdą Poranną oraz Gwiazdą Wieczorną; średnica 12 102 km (0,95 średnicy naszej planety), masa 0,82 masy naszego globu, średnia gęstość 5,25 g/cm3 (trochę mniejsza od gęstości naszego globu), obiega Słońce w czasie 224,7 dnia, okres obrotu dokoła osi 243 dni (najwolniejszy pośród planet Układu Słonecznego - doba wenusjańska jest dłuższa od roku wenusjańskiego), W. jest planetą, która jest najbliżej naszej planety; przybliża się na odległość najmniejszą 40 mln km (maksymalne oddalenie - 259 mln km); W. otoczona jest gęstą, nieprzezroczystą atmosferą (ok. 98% to dwutlenek węgla), temperatura uzyskuje ok. 450oC (co jest wynikiem efektu cieplarnianego), natomiast ciśnienie atm. jest ok. 90 razy większe od ziemskiego. Krajobraz, ukształtowany głównie przez aktywność wulkaniczną, tworzą góry, rowy, kratery oraz płaskowyże. W. nie posiada pola magnetycznego ani księżyców. Jest pierwszą planetą zanalizowaną przez ziemską sondę kosmiczną.

ZIEMIA

Jest to jedno ze znanych ciał kosmicznych, gdzie występuje życie biologiczne; średnica równikowa 12 756 km, średnica biegunowa 12 714 km, masa 5,975 x 1024 kg (masa Słońca jest ok. 333 tys. razy większa od masy Z.), średnia gęstość 5,52 g/cm3, obiega Słońce w ciągu 365 dni 6 h 9 min 10 s (365,2564 doby = rok gwiazdowy) po orbicie zbliżonej do kołowej. okres obrotu dokoła osi 23 h 56 min 4,09 s (doba). Środek Z. tworzy jądro żelazowo-niklowe, temp. 6500oC, natomiast gęstość materii 16-18 g/cm3;. Pow. Z. formuje erozja spowodowana przez wiatr, wodę oraz lód, jak również aktywność biologiczna; atmosfera Z. Złożona jest z azotu (78%), tlenu (21%), argonu (1%) oraz niewielkich ilości dwutlenku węgla i innych gazów. Z. zauważalna z kosmosu z ogromnej odległości jest globem koloru błękitnego (na skutek pokrycia dwóch trzecich jej powierzchni przez oceany), często jednak duże obszary zasłonięte są przez białe chmury, powstałe z parującej wody. Posiada jednego satelitę naturalnego (Srebrny Glob), natomiast od 1957 okrążana jest przez satelity sztuczne.

MARS

Promień równikowy 3400 km, masa 0,107 masy naszej planety; obiega Słońce w czasie 686,738 dni ,okres obrotu dookoła osi 24h37m22,6s. Odległość M. od naszego globu jest od 55,5 do 400 mln km; Pow. M. jest ogromnie różnorodna: kratery (w większej części prawdopodobnie pochodzenia meteorytowego), głębokie kaniony oraz kręte doliny (powodujące wrażenie pozostałości rzek), góry ze szczytami do ok. 8 km nad poziom równin, duże obszary pustynne z rozrzuconymi blokami kamiennymi przeróżnych rozmiarów. Próbki pobrane z pow. M. posiadały 21% krzemu, 12,7% żelaza, 3,1% siarki, 3-8% wapnia, 2-7% glinu oraz 0,5-2% tytanu, Atmosfera M. jest bardzo rozrzedzona; jej podstawowym elementem jest dwutlenek węgla; posiada pewną ilość pary wodnej (ok. 1000 razy mniej aniżeli atmosfera ziemska); są w niej silne wiatry, które wywołują burze piaskowe. temp. na pow. M. jest niewielka, ulega gwałtownym wahaniom dobowym oraz rocznym i równa jest średnio ok. 0°C, gdy Słońce jest w zenicie oraz ok. -50°C przed wschodem Słońca. M. posiada dwa małe srebrne globy, w formie nieregularnych brył, które zbliżone są do elipsoid.

JOWISZ

Największa planeta Układu Słonecznego, piąta w kolejności oddalenia od Słońca; odległość od Słońca 778,4 mln km, okres obiegu dookoła Słońca jedenaście lat trzysta piętnaście dni, masa 1,91027 kg (1/1047 masy Słońca, dwa razy większa aniżeli wszelkich pozostałych planet Układu Słonecznego, 318 razy większa od masy naszej planety); przez teleskopy zauważalna jest tylko atmosfera planety, nieprzezroczysta, złożona z chmur białych kryształów amoniaku; ciekawą własnością J. jest tzw. wielka czerwona plama, chmura, która wznosi gazy, wirujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; czerwona plama jest częścią płd. pasa równikowego, który przechodzi przez niewyjaśnione zmiany (1989 nagle zaniknął). J. posiada 63 srebrne globy.

SATURN

średnica równikowa 120 660 km, średnica biegunowa 108 000 km (największe spłaszczenie pośród planet), masa 95,17 masy naszej planety, średnia gęstość 0,7 g/cm3 (najmniejsza pośród planet Układu Słonecznego), obiega Słońce w czasie 29 lat 167 dni, w odległości 9,54 razu większej aniżeli nasza planeta:; okres obrotu dokoła osi 10 h 39 m 22 s, złożony przede wszystkim z lekkich pierwiastków (wodór, hel oraz in.), wewnątrz żelazowo-krzemianowe jądro o masie 10-20 mas naszej planety, Najbardziej charakterystyczne dla S. są otaczające go pierścienie, które możemy dotrzeć już przez niewielkie lunety; są złożone z dużej ilości drobnych brył lodu oraz odłamków skalnych, które krążą w płaszczyźnie równika planety (szer. pierścieni 250 tys. km, grubość jedynie kilkadziesiąt metrów); w wyniku nowych odkryć ilość znanych księżyców planety powiększyła się do 47.

URAN

średnica równikowa 51 118 km, średnica biegunowa 49 946 km, masa 14,54 masy naszej planety, obiega Słońce w czasie 84 lat 7,5 dnia po orbicie zbliżonej do kołowej, okres obrotu dookoła osi 17h 14m, Przewiduje się, iż w środku U. Ulokowane jest skaliste jądro, które otacza warstwa wody, brak stałej powierzchni; atmosfera złożona jest z wodoru (84%) oraz helu (15%) i małych domieszek metanu oraz amoniaku. Planetę otaczają pierścienie, które składają się z okruchów skalnych oraz pyłów, tak samo jak to ma miejsce w pierścieniach Saturna, tylko o wiele słabsze; jest pole magnetyczne, które jest znacznie silniejsze aniżeli na naszej planecie. U. ma 27 znanych srebrnych globów Symulacja warunków jakie panują na planecie doprowadziła do przypuszczeń, iż w jej atmosferze dochodzi do utworzenia się diamentów, które opadają w formie krystalicznego deszczu.

NEPTUN

średnica równikowa 49 528 km, masa 17,25 masy naszej planety, obiega Słońce w czasie 164 lat 280,3 dnia po orbicie zbliżonej do kołowej, w odległości trzydzieści razy większej od Słońca aniżeli nasza planeta: okres obrotu dokoła osi 16h3m, (występują pory roku, każda trwa prawie czterdzieści jeden lat ziemskich), błękitna planeta otoczona grubą atmosferą, głównie wodorową, w której jest duży wir rozmiarami dorównujący naszemu globowi (tzw. Wielka Ciemna Plama, zbliżona wyglądem do czerwonej plamy na Jowiszu). Słabe pole magnetyczne, pierścienie (takie same prawie jak otaczają Saturna) oraz13 księżyców

PLUTON

średnica równikowa ok. 2300 km, masa 0,002 masy naszej planety, okres obrotu dookoła osi 6,4 doby; obiega Słońce w czasie 247 lat 225 dni. ma rzadką atmosferę, przypuszczalnie przede wszystkim metanową; jeden srebrny glob: Charon; P. zostaje jedyną planetą Układu Słonecznego nie zanalizowaną do tej pory przez sondę kosmiczną, stąd danych o niej jest bardzo mało. Pewna ilość kosmonautów sądzi, iż P., którego średnica równa jest jedynie dwie trzecie średnicy Srebrnego globu, nie zasługuje na miano planety; według nich rozmiary kwalifikują P. do grupy ciał tworzących drugi pas planetoid wykryty w ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku poza orbitą Neptuna. 1 srebrny glob

SEDNA

Ciało kosmiczne wykryte w 2003, rozmiarami prawdopodobnie niewiele ustępujące Plutonowi, które przemieszcza się po wydłużonej orbicie pomiędzy Pasem Kuipera a Obłokiem Oorta dokonując jednego obiegu Słońca raz na 11 500 lat; jest przypuszczalnie obiektem typu kometarnego albo planetoidą (o uznaniu za planetę albo planetoidę zdecyduje Międzynarodowa Unia Astronomiczna); określenie od imienia eskimoskiej bogini mórz arktycznych, wichrów oraz sztormów.