Plazmą będziemy nazywać zjonizowany gaz który zawiera w przybliżeniu jednakowe ilości ładunków ujemnych oraz dodatnich. Biorąc pod uwagę jej specyficzne cechy nazywa się ją czwartym (obok ciała stałego, cieczy oraz gazu) stanem skupienia materii.

Gdy uwzględnimy jej cechy elektryczne plazma jest bardzo zbliżona do metalu. Ze względu na specjalne zjawiska rozróżnia się plazmę zimną (o temperaturze która wynosi dziesięć tys. Kelwinów), która stosowana jest w plazmotronach, w napędzie plazmowym, w generatorach magnetohydrodynamicznych oraz gorącą (o temperaturze która wynosi nawet jeden mln stopni Kelwina) produkowaną po to by badać warunki powstawania kontrolowanej reakcji termojądrowej.

Na naszej planecie plazma pojawia się bardzo rzadko (m. in. płomień), za to w przestrzeni kosmicznej jest ona najczęstszym występującym stanem materii - z plazmy skonstruowane są liczne ciała niebieskie (m. in. Słońce) oraz galaktyki.