Zaćmienie - jest to przejście jednego ciała niebieskiego przed drugim, połączone z przesłonięciem światła, które pada z trzeciego ciała, na przykład Słońca.

Załamanie (refrakcja) - odchylanie się fal świetlnych podczas przechodzenia przez granicę pomiędzy dwoma przezroczystymi substancjami o różnych gęstościach.