By zdefiniować stan fizyczny gazu trzeba podać trzy parametry: ciśnienie, objętość oraz temperaturę.

Wszystkie trzy parametry są w stanie ulegać zmianie zgodnie z prawem

p V= const (p- ciśnienie, V- objętość)

Iloczyn ciśnienia i objętości jest stały.

Temperaturę T można podawać na przykład w stopniach Kelwina

Wyjątkowe przypadki, gdzie jeden z parametrów nie ulega zmianie, wtedy zmieniają się dwa pozostałe parametry.

Przemianą izotermiczną nazywa się taką zmianę stanu fizycznego gazu, gdzie temperatura zostaje stała natomiast zmiana objętości gazu może doprowadzić do zmiany ciśnienia, jakie wywierane jest przez gaz. Wówczas T1 = T2 oraz równanie wygląda w następujący sposób:

p1 V1 =p2 V2

--- = ---

T1 T2

wygląda w następujący sposób:

[11] p1 V1 = p2 V2

W izotermicznej przemianie stałej masy gazu, ciśnienie wywierane przez gaz na ścianki naczynia jest odwrotnie proporcjonalne do jego objętości.

Jako pierwszy udowodnił to Robert Boyle oraz Edmund Mariotte i dlatego nazywa się to prawo prawem Boyle; a-Mariotte'a.

Ta właśnie przemiana gazu (powietrza) dokonuje się w zakorkowanej

strzykawce lekarskiej, w momencie gdy tłok przesuwa tłok, spręża się powoli w niej powietrze.