Akceleratory - są to przyrządy, które wykorzystywane są do przyspieszenia cząstek naładowanych, mówiąc inaczej nadają im energii. Akceleratory podzielić można na akceleratory elektronów, jonów, protonów, deuteronów, cząstek delta i jonów atomu przeróżnych pierwiastków do uranu włącznie. Ze względu na metody przyspieszania cząstek, także i na konstrukcje, akceleratory podzielić można na liniowe oraz kołowe. W akceleratorach liniowych przyspieszane cząsteczki przemieszczają się po liniach prostych, przechodzą przez wszystkie punkt toru tylko raz. Przyspieszanie jest możliwe jest wyłącznie w stałym polu elektrostatycznym, natomiast kilka razy przechodzą przez pole magnetyczne. Działa ono prostopadle do płaszczyzn ich toru, ale wiele razy są w stanie przejść przez przyspieszające pole elektryczne. Pole to produkowane jest w rezonatorze ogromnej częstotliwości, uzyskuje dzięki temu za każdym razem kolejną porcje energii. Aktualnie technologia akceleracji zezwala już na przechowywanie przez kilkanaście minut cząstek przyspieszonych do ogromnych energii w pierścieniowych komorach próżniowych. Stanowią one stanowiących tzw. pierścienie przeciwsobne albo pierścienie akumulacyjne. Zderzanie cząstek z dwóch przeciwbieżnych wiązek zezwalają na otrzymanie pełnej energii cząstek w układzie ośrodka masy.