Piorun jest rodzajem zjawiska elektrycznego. Jest wynikiem nagromadzenia się dużej ilości ładunków elektrycznych w chmurach. Proces gromadzenia ładunków następuje stopniowo. Gdy dojdzie do uformowania chmury burzowej w jej skład wejdą kryształki lodu oraz krople deszczu.

W opadających kroplach wody oraz kryształkach lodu zachodzi zjawisko elektryzowania. I teraz te końce, które zwrócone są w kierunku Ziemi ładują się dodatnio. Takie naładowane dodatnio cząsteczki będą teraz odpychać inne dodatnie ładunki, natomiast będą przyciągać ładunki ujemne. W efekcie dochodzi do rozseparowania ładunku elektrycznego w chmurze burzowej. Ładunki ujemne mają tendencję do gromadzenia się w dolnych warstwach chmury a dodatnie w górnych. Na skutek takiego rozkładu ładunków dochodzi do wytworzenia olbrzymiej różnicy potencjałów między chmurą a powierzchnią Ziemi. W końcu następuje wyładowanie elektryczne czyli piorun. Najpierw tzw. ładunek przewodni przenosi w kierunku Ziemi ujemne ładunki elektryczne pozostawiając za sobą kanały zjonizowanego powietrza. Ten ładunek przewodni pozostawia po sobie ścieżki. One zaczynają wydłużać się w kierunku Ziemi i w momencie gdy jedna z nich dotrze do powierzchni dochodzi do wyładowania wstępnego. Następnie z Ziemi w kierunku chmury zaczyna biec jasne wyładowanie zwane powrotnym, które przenosi do chmury prądy dodatnie. Potem znowu pojawiają się kolejne wyładowania wstępne i powrotne, aż do całkowitego zneutralizowania ładunków w chmurze burzowej. Błyskawice jako takie są bezbarwne. Można je zobaczyć na skutek świecenia rozgrzanych cząsteczek powietrza.

Błyskawicom towarzyszy grzmot. Grzmot jest przykładem fali uderzeniowej. Mianowicie wskutek przepływu prądu w kanale pioruna wydzielają się bardzo duże ilości ciepła, tym większe im większe jest natężenie prądu. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie objętość powietrza. Ponieważ piorun powoduje wzrost temperatury otaczających warstw gazów nawet do 30 tys. stopni tak więc aby doszło do wyrównania ciśnień powietrze zaczyna się rozprężać z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. Wtedy właśnie powstaje fala uderzeniowa słyszana jako grzmot.

A teraz trochę statystyki. Przeciętny piorun charakteryzuje się długością rzędu kilometra, ale bywają też takie o długości dziesięciu kilometrów i większej. Natomiast wielkość napięcia między powierzchnią Ziemi długość chmurą wynosi przeciętnie kilkaset megawoltów.

Urządzeniem zabezpieczającym budynki przed uderzeniem pioruna jest piorunochron zwany dawnej odgromnikiem. Piorunochron został skonstruowany przez Beniamina Franklina. Przez wiele lat zajmował się on badaniami nad zjawiskiem elektryczności i udowodnił, że piorun jest rodzajem takiego zjawiska.

Prototyp piorunochronu zainstalował najpierw na swoim domu. Potem urządzenia te były coraz powszechniej montowane w wielu domach w Filadelfii.

Do Polski piorunochrony dotarły pod koniec lat 70-tych osiemnastego wieku. Pierwszy został zainstalowany w Warszawie w 1778 roku. Jako jeden z pierwszych obiektów w odgromnik został zaopatrzony Zamek Królewski w Warszawie. Pojawiły się również rozmaite poradniki dotyczące tego jak własnoręcznie budować piorunochrony i co robić w razie porażenia piorunem.

Zadaniem piorunochronu jest odprowadzanie wyładowania elektrycznego do ziemi. Dlatego jeden z elementów tego urządzenia musi stanowić metalowy pręt instalowany w najwyższym punkcie budynku. Pręt taki musi być połączony przewodem z metalowa płytą umieszczoną pod powierzchnią ziemi.

Piorunochron jest ważnym elementem ochronnym każdego budynku, szczególnie wolno stojącego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że brak takiej ochrony może zakończyć się porażeniem lub pożarem.

Istnieją również podstawowe zasady bezpieczeństwa , których należy przestrzegać będąc poza domem podczas burzy. Przede wszystkim należy pamiętać , aby nie pozostawać w dużych grupach na otwartych przestrzeniach. Poza tym nie można szukać schronienia pod drzewami ani w pobliżu zbiorników wodnych. Należy także pozbyć się wszystkich przedmiotów z metalu, ponieważ ściągają one wyładowania elektryczne.

Przestrzeganie tych zasad zminimalizuje ryzyko porażenia piorunem i pozwoli na podziwianie piękna tego niebezpiecznego zjawiska.