Uważam, że jednym z najbardziej pożytecznych odkryć było wynalezienie telefonu.

Wynalazcą tego urządzenia był Alexander Graham Bell. Był to lekarz pochodzący ze Szkocji. Zawodowo pracował w Ameryce Północnej. Prowadził zajęcia z dziećmi niesłyszącymi. Nic więc dziwnego, że dźwięki i ich propagacja stały się przedmiotem jego zainteresowań. Początkowo zaczął wykorzystywać diafragmę , która wykonywała drgania pobudzana tembrem ludzkiego głosu. W trakcie swoich eksperymentów zaobserwował ciekawe zjawisko. Mianowicie zaobserwował, że taka diafragma umieszczona w pobliżu elektromagnesu wywoływała zmiany w polu magnetycznym emitowanym przez elektromagnes. A te zmiany w konsekwencji powodowały , że zmieniało się natężenie prądu elektrycznego. Bell połączył dwa takie elektromagnesy drutem. I tak na jednym końcu druta zachodziły opisane wyżej zmiany , a na drugim płynący prąd ulegał z powrotem transformacji w drgania diafragmy. Po raz pierwszy udało się Bellowi przesłać wiadomość w obrębie tego samego budynku w roku 1876. Miała ona treść "Panie Watson, proszę tutaj przyjść. Potrzebuję pana".

Było to historyczne wydarzenie , które zapoczątkowało ekspansję telefonów na cały świat.

Urządzenie wynalezione przez Bella przesyłało mowę ludzką drogą elektryczną. Dużo wcześniej jednak przesyłano wiadomości na odległość innymi metodami. Można tu podać przykład telefonu nitkowego. Był on bardzo popularny w Chinach. Na całą konstrukcję składały się dwa płaskie kubki i naprężony między nimi sznurek. Telefon taki stanowił przedmiot eksperymentów Roberta Hooke'a, angielskiego uczonego.

Piętnaście lat przed wynalazkiem Bella, Johann Ph. Reis zaprezentował swoje urządzenie do przesyłania dźwięku. Okazało się jednak, że w taki sposób przesyłać można tylko muzykę. Mowa ludzka ulega bowiem silnemu zniekształceniu i nie można rozróżnić poszczególnych słów.

Z przesyłem mowy doskonale poradził sobie opisany wcześniej telefon Bella. Po opatentowaniu swojego urządzenia wielokrotni jeszcze w swoim życiu miał do czynienia z ludźmi, którzy uzurpowali sobie pierwszeństwo do tego wynalazku.

Po raz pierwszy telefon Bella został użyty na oczach wielu ludzi w trakcie Wystawy Stulecia. Miało to miejsce w Filadelfii. Od razu wzbudził ogromny entuzjazm i zyskał popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie.

Wielu ludzi pracowało nad udoskonaleniem tego rewolucyjnego wynalazku .Prace zaowocowały wprowadzeniem do budowy telefonu mikrofonu węglowego , a w następnej kolejności mikrofonu proszkowego.

Pierwsze aparaty telefoniczne nie posiadały jeszcze tarcz. Dlatego aby można było połączyć się z danym numerem potrzebny był operator. Tarcze w aparatach telefonicznych wprowadzono dopiero w dwudziestym wieku. Dzięki temu możliwe stało się bezpośrednie łączenie z wybranymi numerami.

W czasach obecnych głównymi elementami telefonu są: mikrofon, głośnik , transformator , tarcza i dzwonek.

Pierwszą ręczną centralę telefoniczną uruchomiono w New Haven, w stanach Zjednoczonych w roku 1878. Jej konstruktorem był Almon Strowger. Obsługiwała ona łącznie dwadzieścia jeden numerów.

Telefon stawał się coraz bardziej popularny ze względu na możliwość bezpośredniej rozmowy, a nie jak początkowo zakładał Bell transmisji muzyki.

Było to bardzo ważne ponieważ można było pominąć całą procedurę szyfrowania wiadomości i można ją było przekazać osobiście mając pewność, że od razu dotrze do odbiorcy. Jednak nie od początku połączenia telefoniczne były dobrej jakości. Bardzo często dochodziło do pojawiania się zakłóceń w trakcie przesyłu. Wiązało się to ze wzrostem odległości. Rozpoczęto więc prace nad poprawa jakości przekazywanego dźwięku. Szczególne zasługi na tym polu należy przypisać Claude Shannonowi. Zapisał on matematycznym językiem procesy zachodzące podczas przesyłu informacji. Jego prace i jeszcze wielu innych naukowców zapoczątkowały postęp w komunikacji i elektronice. Istniały jednak jeszcze inne przeszkody, już natury technicznej. Mianowicie problemem była ograniczona przepustowość magistrali telefonicznej. I tak np. rozmowy przez Atlantyk umożliwiał kabel, który pozwalał na równoczesny przebieg jedynie 89 rozmów. Jak łatwo sobie wyobrazić było bardzo trudno uzyskać takie połączenie. W latach osiemdziesiątych doszło do postępu w tej dziedzinie. Zrezygnowano z tradycyjnych kabli i na to miejsce wprowadzono kable światłowodowe. Dzięki nim doszło do ogromnego zwiększenia przepustowości magistrali telefonicznych.

Dzięki rozwojowi technologii informatycznych i wzrostowi mocy stosowanych mikroprocesorów doszło do wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w telekomunikacji.

Ważnym elementem był również rozwój przekazów satelitarnych i rosnąca popularność takiego sposobu łączności.

Obecnie trudno nam sobie wyobrazić życia bez telefonów, tym bardziej ,że prawie każdy z nas dysponuje własnym aparatem komórkowym. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo ułatwia nam życie wpływając jednocześnie na zwiększenie jego tempa. A to już nie zawsze ma pozytywne skutkiJ