Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie spowodowane ciężarem cieczy. Jeśli w naczyniu lub zbiorniku znajduje się słup cieczy o wysokości h, to wywiera on na dno ciśnienie hydrostatyczne o wartości:

ph = d ⋅ g ⋅ h

gdzie d oznacza gęstość cieczy, a g oznacza przyspieszenie ziemskie.

Ciśnienie hydrostatyczne na Ziemi zależy tylko od gęstości cieczy i wysokości słupa cieczy. Nie zależy od ilości cieczy w naczyniu lub zbiorniku. Ciśnienie wody w stawie i w oceanie na tej samej głębokości h jest jednakowe (przy założeniu, że woda w stawie ma taką samą gęstość jak w oceanie).