Rozwój w zasadzie żadnej dziedziny życia ludzkiego nie byłby możliwy bez źródeł energii jakich dostarcza nam głównie nasza planeta.

Głównymi źródłami energii są nadal źródła konwencjonalne. Mam tu na myśli węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny.

Najbardziej rozpowszechnionym paliwem kopalnym jest węgiel kamienny . Jego złoża znajdują się na różnych głębokościach i mają różna wartość energetyczną. Węgiel kamienny powstaje z torfu, który następnie przekształca się w węgiel brunatny. Dopiero z tej formy powstaje węgiel kamienny. Oprócz drewna węgiel kamienny stanowił podstawowy materiał opałowy przez wiele wieków. Zwiększenie zużycia węgla nastąpiło w wieku osiemnastym kiedy to miała miejsce rewolucja przemysłowa.

Zaczęto wykorzystywać go w silnikach parowych jako paliwo. Z niego również otrzymywano koks w procesie koksowania węgla. Produktami niejako ubocznymi tego procesu są smoła oraz gaz koksowniczy. Oba te produkty również wykorzystuje się jako paliwo do różnych procesów.

Kolejnym paliwem kopalnym jest ropa naftowa. Wykorzystanie tego surowca naturalnego rozpowszechniło się dopiero w dziewiętnastym wieku. Początkowo wykorzystywana była w lampach naftowych, ale pod koniec wieku stała się składnikiem paliw silnikowych.

Znany jest proces zwany destylacją frakcyjną , w trakcie której można otrzymać rozmaite substancje jak np. benzyna i nafta.

Surowcem towarzyszącym złożom węgla kamiennego i ropy naftowej jest gaz ziemny. Jest to surowiec, którego koszty wydobycia są znacznie wyższe niż węgla, ale zarazem jest on surowcem bardziej ekologicznym. No i koszty eksploatacji są zdecydowanie niższe niż dla węgla. Gazu ziemnego używa się do celów przede wszystkim napędowych, ale także grzewczych.

Wymienione powyżej źródła energii są to źródła nieodnawialne. Istnieje więc ryzyko, że w pewnym momencie dojdzie do sytuacji kiedy ich złoża wyczerpią się . Dlatego już w ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie niekonwencjonalnymi źródłami energii. Niemniej jednak złoża paliw kopalnych będą w najbliższych dziesięcioleciach nadal eksploatowane, ze względu na fakt, iż bardzo dużo gałęzi przemysłu i nie tylko jest od nich uzależnione. Przejście na inne źródła energii pochłonie nie tylko wielkie koszty, ale także będzie wymagało czasu.

Jednym z niekonwencjonalnych źródeł energii jest energia wiatru.

Było to źródło energii znane od bardzo dawna. Już w szóstym wieku pojawiły się w Persji pierwsze młyny napędzane wiatrakami. Wiatraki rozpowszechniły się również na terenie krajów europejskich. Miały jednak nieco inna konstrukcję. Były to wiatraki kołowe. Była również możliwość zmiany pozycji wiatraka, tak aby jego ułożenie odpowiadało kierunkowi wiejącego w danej chwili wiatru. Mielenie ziarna było pierwszą czynnością , do której młynarze wykorzystywali energię wiatru. Potem zaczęto ja wykorzystywać także do innych celów. Za pomocą specjalnie zbudowanych przekładni możliwe było za pomocą energii wiatru podnoszenie worków wypełnionych ziarnem.

Krajem, w którym wiatraki weszły do powszechnego użycia była Holandia. Tamtejsza ludność wyspecjalizowała się nawet w osuszaniu terenów nadmorskich za pomocą energii wiatru.

Z pożytecznej roli tej energii zdawali sobie sprawę wszyscy. Ale niestety duże znaczenie w takim sposobie uzyskiwania energii mają warunki atmosferyczne. Dlatego niestety nie każdy rejon ma warunki sprzyjające dla wykorzystania siły wiatru. Poza tym zarówno brak wiatru jak i silne porywy uniemożliwiają pracę wiatraków.

Energetyka wiatrowa jest w obecnych czasach najszybciej rozwijającą się gałęzią. W czasach obecnych, w dobie rozwoju energetyki niekonwencjonalnej energetyka wiatrowa jest chyba najlepiej rozwijającym się działem. W naszym kraju jednak panują niezbyt sprzyjające warunki do rozwoju tego sektora. Do rozruchu takiej elektrowni potrzebna jest bowiem tzw. minimalna prędkość startowa wiatru wynosząca 4 m /s. W Polsce takie wartości wiatr uzyskuje tylko na niewielkich obszarach.

Energia wiatru na szeroką skalę jest wykorzystywana w elektrowniach wiatrowych. Ale opłacalna jest również budowa małych elektrowni na potrzeby kilku lub jednego gospodarstwa. Plus takiego sposobu produkcji energii elektrycznej to stosunkowo niewielki koszt urządzeń do budowy elektrowni oraz prostota jej działania. No i oczywiście oprócz odpowiedniej prędkości wiatru nie istnieją inne warunki, które muszą być spełnione do jej budowy, dlatego może powstawać w zasadzie na każdym obszarze. Jest to bardzo ważne ze względu na trudności z przesyłem energii elektrycznej w niektórych rejonach. Należy również wziąć pod uwagę duże straty energii przy jej przesyle.

W Polsce panują przeciętne warunki, jeśli chodzi o możliwość wykorzystania energii wiatrowej. Do chwili obecnej na terenie naszego kraju pracuje 40 elektrowni wiatrowych. Produkują łącznie 785 MWh energii na rok.

Szacuje się, że w roku 2005 zostanie wyprodukowana energia rzędu 0.8 GWh, a w roku 2012 1.2 GWh.

Elektrownie wiatrowe można podzielić dwie grupy :

* o mocy sięgającej kilkuset kW, 

* o mocy z przedziału 1-5 MW.

Jednak zastąpienie zwyczajnej elektrowni elektrownia wiatrową wcale nie jest takie proste. Aby bowiem elektrownia osiągnęła moc rzędu 1 MW to średnica wirnik turbiny musiałaby wynosić około 50 metrów. A byłby to dopiero pojedynczy generator. W celu zastąpienia całej elektrowni musiałoby powstać ich w jednym miejscu około 1000.

Wydawać by się mogło, że wykorzystanie energii wiatrowej ma same zalety. Tymczasem budowa takiej elektrowni wiąże się niewątpliwie ze wzrostem poziomu hałasu na danym terenie i niekorzystnie wpływa na miejscowe ptactwo.

Innym źródłem energii dostarczonej nam przez nasza planetę jest energia geotermalna. Jest to postać energii zmagazynowana w skałach i wodzie zgromadzonej w skalnych szczelinach.

Już na głębokości 3 kilometrów woda ma tak wysoką temperaturę, że ma postać pary wodnej. Jest ogrzewana przez ciepło generowane przez jądro ziemskie.

Niestety tylko w niektórych miejscach na kuli ziemskiej istnieje łatwy dostęp do takich wód. Są to tereny charakteryzujące się zwiększoną aktywnością wulkaniczną. Na terenie Polski takich rejonów nie ma więc opłaca się tylko wydobywać złoża wód z mniejszej głębokości a zatem i o niższej temperaturze, dochodzącej tylko do około 100 stopni C. Woda o takiej temperaturze nie jest używana do produkcji energii elektrycznej, ale stanowią dobre źródło ciepła do ogrzewania budynków. Na terenie naszego kraju funkcjonują takie geotermalne elektrociepłownie w Pyrzycach, Mszczonowie i na Podhalu.

Ważnym argumentem przemawiającym na "nie" dla elektrowni geotermalnych jest ciągle nierozwiązany problem z neutralizacją gazów, głównie siarkowodoru, które ulatniają się do środowiska z miejsc wydobycia wody.

Powyżej scharakteryzowano dwa źródła energii niekonwencjonalnej. Tych źródeł jest więcej, jak chociażby energia słoneczna czy energia wody.