Budowa chemiczna ropy naftowej

Ropa naftowa to mieszanka węglowodorów: alkanów (parafiny), alkenów (olefiny), cykloalkanów (cykloparafiny) oraz węglowodory aromatyczne. Pozostałe 20% to związki organiczne, w skład których wchodzi siarka, tlen lub azot. Niewielki procent stanowią także sole organiczne oraz woda. W wyniku korozji aparatury odsiarczanie jest bardzo trudnym procesem. Ropa nie ma stałego składu chemicznego. Wszystko uzależnione jest od miejsca występowania. Biorąc pod uwagę wskaźniki technologiczne oraz strukturalne, ropę naftową dzielimy na siedem klas oraz dwanaście grup.

Zarys historyczny

Za ojca przemysłu naftowego uważa się Ignacego Łukasiewicza. Ten polski naukowiec odkrył ropę naftową oraz wybudował rafinerią w Klęczanach, Ulaszowicach, Charkówce oraz w Polańce. Będą w okolicach krosna warto odwiedzić miejscowość Bóbrka i zwiedzić Skansen Muzeum Przemysłu Naftowego.

Pod koniec XIX wieku Stany Zjednoczone były potęga w przemyśle naftowym.

Ropa naftowa w Polsce

Ropa naftowa w Polsce występuje w: Nowym Sączu, Gorlicach, Bolesławiu, Krośnie, Jaśle oraz Kamieniu Pomorskim. Występuje także złoże na Morzu bałtyckim. W Karpatach ropa naftowa występuje w okolicach takich miejscowości jak: Łodyna, Mokre, Osobnica, Wielopol. Niewielkie złoża ropy naftowej występują w: Strachocinie, Grabownicy, Kryg-Lipinkach.

Wydobycie ropy naftowej w Polsce z powodu braku funduszy nie rozwijało się w należyty sposób. Pomimo tych trudności są poszukiwane nowe złoża. W roku 2003 znaleziono złoże w okolicach Międzychodu (powierzchnia 6,2km2, głębokość 3,2 km, zasoby 10 milionów ton). W ciągu doby jesteśmy w stanie uzyskać 150 ton ropy.

Poszukiwanie złóż ma ogromne znaczenie do zapewnienia sobie niezależności gospodarczej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zajmuje się szukaniem nowych złóż ropy w Polsce. W latach 90 do Polski wkroczyły zachodnie przedsiębiorstwa, które zajmują się poszukiwaniem nowych złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego (są to firmy Meduza Oil & Gas, spółka RWE-EDA, Eurogas Polska). Największy udział na polskim rynku ma spółka Apache Corporation oraz FX Energy. Ta pierwsza spółka zajmuje się poszukiwaniem oraz wierceniem także w innych państwach (Egipt, Kanada, Australia, Chiny). Ta firma może się pochwalić znalezieniem ropy w Tucholi oraz Wildzie. Nowo odkryte złoża w Polsce niosą jakąś nadzieję na uzyskanie niezależności surowcowej. Niedawno w Nieporęcie przyłapano człowieka na nielegalnym odwiercie ropy naftowej. Jak widać złoża ropy oraz gazu w Polsce są bardzo pospolite. Niedawno odnaleziono złoża na obszarach Kaliningradu pod Morzem Bałtyckim. Są przeprowadzane wstępne projekty odnośnie wierceń, które są tam planowane w niedługim czasie. Pomimo protestów ekologów warto podejmować takie próby. Z pewnością w Polskiej części Morza Bałtyckiego są obecne złoża ropy naftowej.

Pochodzenie ropy naftowej

Są głoszone dwie teorie odnośnie powstania ropy naftowej. Większość badaczy uważa, że ropa naftowa powstała w wyniku rozkładu mikroorganizmów wymarłych zwierząt wodnych, glonów, które egzystowały na kuli ziemskiej bardzo dawno temu (kilka milionów lat temu). Twórcami tej teorii byli Bronisław Radziszewski, Engler oraz Hoefer.

Inna teorie zaproponował Mendelejew (bardziej znany jednak ze stworzenia układu okresowego pierwiastków). Badacz ten twierdził, że ropa naftowa powstała w wyniku reakcji chemicznych węglików metali, które występują w jądrze Ziemi, z wodą. W wyniku tych reakcji powstały węglowodory. Bardziej prawdopodobna jest jednakże teoria organiczna.

Wykorzystanie ropy naftowej

Ropa w przemyśle odgrywa bardzo ważna rolę m.in. jako surowiec dla procesów przemysłowych oraz w branży motoryzacyjnej. Parametry takie jak import, eksport, wydobycie, ceny za baryłkę w światowej polityce oraz ekonomii maja bardzo istotne znaczenie. Rola ropy w gospodarce jest niesłychanie duża. Pomimo tego, że Stany Zjednoczone maja swoje złoża ropy naftowej, są zmuszone do importu tego surowca z Wenezueli, Kanady, Meksyku, Europy oraz Afryki, gdyż zapotrzebowanie tego państwa na ropę ma wartość około 840 mln ton na rok. Z samego importu Stany Zjednoczone pobierają 324 mln ton na rok. Europa jest zmuszona do importowania ropy z Zatoki Perskiej (183mln ton), Afryki (44mln ton) oraz Rosji (164 mln ton). Japonia importuje z Zatoki Perskiej ropę w ilości 208mln ton w ciągu roku, a z Indonezji 38 mln ton. Konflikty w Zatoce Perskiej powodują natychmiastowy wzrost cen ropy naftowej za jedna baryłkę. Analitycy przewidują, że ceny mogą sięgnąć nawet 100 USD za baryłkę. Na wzrost cen ropy naftowej mają wpływ m.in. strajki pracowników Wenezueli, konflikt zbrojny Stanów Zjednoczonych z Irakiem.

Jedna baryłka ropy naftowej to 0.158987 m3.

W 1996 roku Polska importowała około 297 tyś baryłek dziennie, zaś wydobycie dzienne wynosiło 5 tyś baryłek na dzień. 40% ropy importujemy z Rosji. Polska nie posiada licznych złóż tego surowca i dlatego jej wydobycie jest bardzo skromne i nie zaspakaja wszystkich potrzeb.

Cechy ropy naftowej

Ropa zaraz po wydobyciu ze złoża to ropa surowa. Ma barwę ciemnobrunatna i charakteryzuje się ostrym zapachem. Cechuje ją nierozpuszczalność w wodzie. Jej gęstość wynosi 0,79g/cm3. Jest substancją palną. Każdą ropę możemy przyporządkować do czterech klas (A,B,C oraz D), które charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Głównym kryterium dopasowania do odpowiedniej klasy jest barwa, pochodzenie oraz kilka innych właściwości.

Przerabianie ropy naftowej

Ropa naftowa uzyskana po wydobyciu nie ma praktycznego zastosowania. Konieczny jest rozdział ropy naftowej na odpowiednie frakcje, aby uzyskać produkty, które będą miały przemysłowe zastosowanie. Przy zastosowaniu odpowiednich metod fizycznych jesteśmy w stanie otrzymać interesujące nas frakcje. Po usunięciu zanieczyszczeń następnym etapem jest pozbycie się wody oraz rozpuszczonych w nich soli. W dalszym etapie usuwane są związki organiczne azotu, siarki oraz metale ciężkie. Chlorek potasu, sodu oraz magnezu to główne związki zanieczyszczające ropę naftową. Poszczególne klasy ropy naftowej zawierają odmienne rodzaje soli. W wyniku dodania demulgatora ropy naftowej, jesteśmy w stanie przeprowadzić odsalanie. Do zajścia tego procesu niezbędne jest wstępne podgrzanie. W wyniku tego ropa naftowa ulega rozdzieleniu na roztwór soli oraz część organiczną. W elektrodehydratorze ma miejsce całkowicie rozdzielenie faz. Warunkiem zajścia tego procesu jest podwyższone ciśnienie oraz temperatura. Każdy elektrodehydrator zbudowany jest z elektrod. W wyniku uzyskanego napięcia ropa naftowa ulega rozdzieleniu na odsolona ropę oraz roztwór soli.

Destylacja frakcjonowana to najczęściej stosowana i najważniejsza z metod oczyszczania ropy naftowej. W metodzie tej są wykorzystywane różnice temperatury wrzenia każdego ze składników. W wyniku destylacji frakcjonowanej z ropy naftowej uzyskujemy frakcje. Każda frakcja składa się z kilku składników organicznych posiadających podobne właściwości. W procesie wstępnego oczyszczania, odwadniania oraz odsolania ropa musi ulec ogrzaniu w specjalnych wymiennikach ciepła, później ma miejsce rozdział ropy naftowej na frakcje. Proces ten zachodzi w kolumnie destylacyjnej pod normalnym ciśnieniem. Po destylacji frakcjonowanej ma miejsce kraking, czyli rozkład ciężkich frakcji drewna, ropy naftowej, węgla, ewentualnie smoły węglowej. W wyniku tego procesu uzyskiwane są paliwa ciekłe (benzyna) oraz gazy krakowe. Temperatura, przy której ma miejsce proces krakingu wynosi 400-6000C. Jeżeli proces przeprowadzony jest pod zwiększonym, to mamy do czynienia z krakingiem termicznym, gdy zaś proces zachodzi przy obecności katalizatora, to mamy do czynienia z krakingiem katalitycznym. W obecności tlenu mamy do czynienia z krakingiem utleniającym, zaś przy obecności wodoru z hydrokrakingiem. Kraking jest bardzo popularnym procesem i na szeroką skalę stosowanym na świecie.

Gaz ziemny

To mieszanka węglowodorów gazowych (etan, metan, propan), węglowodorów ciekłych oraz pewnych ilości dwutlenku węgla, azotu, wodoru, siarkowodoru, gazów szlachetnych (argon, hel).

Wyróżniamy następujące typy gazu ziemnego:

- wulkaniczny (nieorganiczny, niepalny);

- błotny ( powstający w wyniku rozkładu biologicznego, metan jest głównym składnikiem);

- właściwy (występujący wspólnie z ropą naftową).

Gaz ziemny możemy także podzielić ze względu na skład. Wyróżniamy następujące gazy:

- mokry, który oprócz metanu zawiera także węglowodory wyższe;

- chudy, w skład którego w 90% wchodzi metan;

- kwaśny (zanieczyszczony siarką).

Gaz ziemny w skorupie ziemskiej występuje jako gaz lub jest związany w hydratach węglowodorów. Może także występować w formie rozpuszczonej, w wodzie podziemnej, ropie naftowej.

Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny i mniejszą gęstość niż powietrze. Charakterystyczny zapach gazu ziemnego jest uzyskiwany w procesie nawaniania. Tylko wtedy człowiek jest zdolny go wyczuć. Może tworzyć mieszankę wybuchową w wyniku reakcji z powietrzem. Dużą zaleta gazu ziemnego jest to, że możemy go zaliczyć do bardzo wydajnych paliw ekologicznych. W czasie jego wydobycia, a następnie transportowania są przestrzegane wszystkie zasady ochrony środowiska naturalnego. Tylko przy jego spalaniu są emitowane nieznaczne ilości szkodliwych gazów. Gazy ziemne mogą być stosowane jako bardzo dobre źródło energii, dzięki swojej kaloryczności. W gospodarstwie domowym może być wykorzystywany do podgrzewania wody, gotowania posiłków, ogrzewania domów. Człowiek jest zaopatrzony w ten surowiec siecią gazociągów przez cały rok. Nie jest konieczne magazynowanie gazu ziemnego. Urządzenia grzewcze wykorzystujące gaz ziemny są bardzo łatwe w użyciu. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Gaz ziemny może występować samodzielnie, ale często spotykany jest z ropą naftową.

Istnieje kilka hipotez odnośnie pochodzenia gazu ziemnego. W myśl jednej z teorii, gaz ziemny ma takie same geologiczne pochodzenie jak ropa naftowa. Sposób wydobycia gazu ziemnego jest taki sam, jak ropy naftowej. Gaz ziemny w złożach występuję pod wysokim ciśnieniem, dlatego tez w czasie wiercenia sam wydobywa się na powierzchnie ziemi. Gaz zaraz po wydobyciu jest zanieczyszczony glina, piaskiem, ropą naftową, węglowodorami ciekłymi oraz wodą. W takim stanie gaz ziemny nie może być wprowadzany do rurociągów, musi ulec oczyszczeniu. Gaz ziemny jest wygodny w transporcie (rurociągi). Proces spalania jest łatwy w sterowaniu oraz kontrolowaniu. Jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wysokie wskaźniki sprawności energetycznej, jeżeli porównamy inne urządzenia zasilane odmiennymi surowcami.

W krajach, w których ilość produkowanych dóbr w stosunku do zużytej energii (efektywność energetyczna) jest duża, wykorzystanie paliw gazowych jest dosyć duże. W Polsce konieczne jest zwiększenie udziału gazu w procesie zużywania energii pierwotnej. Kraje z największymi złożami gazu ziemnego to: stany Zjednoczone, Rosja. Duże ilości tego surowca występują na dnie Morza północnego, ale także w okolicach wybrzeża Ameryki Północnej oraz w takich państwach jak Indie, Brazylia, Australia. W Polsce gaz ziemny występuje w okolicach Cieszyna, Lubaczowa, Sanoka, Jasła oraz Gorlic.

W tabeli przedstawiono ilość wydobycia gazu ziemnego w roku 1995.

Państwo

% udział w światowych zasobach

Energia [petadzule]

Rosja

29,1

23233

Stany Zjednoczone

25,6

20365

Wielka Brytania

3,4

2705

Kanada

7,2

7291

Polska

0,2

136

Świat

100

79687

Metody przeróbki gazu ziemnego

Mamy do czynienia z dwoma metodami przeróbki gazu ziemnego:

 1. Metoda zachowawcza, w wyniku której następuje rozdzielenie mieszanki węglowodorów, biorąc pod uwagę różne właściwości fizyczne. W wyniku tego podziału powstają zespoły mające charakter produktu celowego uwzględniając jego walory handlowe oraz techniczne.
 1. Metoda przetwórcza, w wyniku której następuje zmiana struktury chemicznej wchodzących w skład gazu ziemnego węglowodorów. W konsekwencji otrzymujemy nowe produkty.

Gaz mokry, czyli mieszanka węglowodorów możemy podzielić na 3 grupy, biorąc pod uwagę charakter produktów celowych:

 1. węglowodory gazowe (etan, metan);
 2. węglowodory ulegające w temperaturze klimatycznej ( -30- +400C) lub pokojowej skropleniu , w wyniku zastosowania ciśnienia (propan oraz butan);
 3. węglowodory benzynowe (pentan i pozostałe z większą ilością węgla w cząsteczce).

Przerabianie zachowawcze mieszaniny węglowodorów polega na odgazolinowaniu, czyli oddzieleniu składników należących do trzeciej oraz drugiej grupy, dające gaz płynny oraz gazolinę.

Odgazolinowanie może zachodzić w sposób:

 1. Absorpcyjny;
 2. Adsorpcyjny;
 3. Kompresyjny (gaz musi zawierać dużą ilość węglowodorów paliwowych).

Węgiel aktywny stosowany jest w metodzie adsorpcyjnej. Jego zadaniem jest "wciąganie" w mikroskopijne pory drobin węglowodorów. W procesie odgazolinowania stosowane są cylindryczne naczynia stojące (ich pojemność wynosi 2-20m3). W nich umieszczany jest węgiel ułożony na sitach metalowych. Jeżeli do tego naczynia (adsorbera) wprowadzony zostanie od dołu gaz mokry, to w porach węgla na początku zostaną zatrzymane węglowodory zaczynając od metanu. W następnych etapach cięższe węglowodory powodują wypieranie lżejszych węglowodorów, a te przemieszczają się do wyższych warstw węglowych, aby wyjść z adsorbera górą pod postacią gazu suchego.

Dzięki metodzie absorpcyjnej pochłaniane są cięższe składniki "gazu mokrego". Do tego celu wykorzystywany jest olej, który jest frakcja gazowego oleju, ewentualnie nafty, rzadko ciężkiej benzyny. Im temperatura wrzenia węglowodorów jest wyższa, tym olej jest zdolny do większego pochłaniania. Temu procesowi sprzyja także niska prężność pary. Upłynnieniu ulęgają węglowodory benzynowe (pentan oraz węglowodory z większa ilością atomów węgla w cząsteczce). Metan oraz propan mogą także ulec upłynnieniu. Proces ten ma miejsce tylko wtedy, gdy mamy do czynienia ze zwiększonym ciśnieniem. Proces absorpcji ma miejsce w wieżach absorpcyjnych. Z górnej części wieży spływa olej po kółkach i jest zdolny pochłaniać węglowodory, które znajdują się w fazie lotnej. Na dno wieży spływa olej, który jest nasycony zaabsorbowanymi węglowodorami. Pod postacią gazu suchego uwalniana jest przez górną część wieży gaz pozbawiony składników benzynowych: propanu oraz butanu.

Węglowodoru gazu ziemnego (etan oraz węglowodory z większa ilością atomów węgla w cząsteczce) są poddawane odwodornieniu oraz krakingowi. W wyniku tych procesów otrzymywane są węglowodory nasycone, które mogą być surowcem dla wielu procesów, w wyniku których otrzymywane są paliwa (polimeryzacja) mogą być także wykorzystane do syntezy takich substancji chemicznych jak: masy plastyczne oraz kauczuk.

25% energii wytworzonej na kuli ziemskiej pochodzi z gazu ziemnego. Najczęściej gaz ziemny jest obecny wraz z ropą naftową. Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny powstały w podobny sposób i w tym samym czasie.

Wykorzystanie gazu ziemnego

Gaz ziemny jest wykorzystywany na wielka skalę przemysłową w procesie produkcyjnym paliw, ale także stosowany jest przez osoby prywatne w codziennych czynnościach. Gaz ziemny wykorzystywany jest w procesie powstawania detergentów, farb, włókien sztucznych, gumy syntetycznej oraz plastyku. Na terenach ubogich w złoża gazu ziemnego człowiek otrzymuje ten surowiec w wyniku odgazowywania węgla kamiennego lub brunatnego. Proces ten zachodzi w koksowniach. W wyniku tego procesu otrzymujemy koks oraz gaz. Gaz ziemny jest bardzo wygodnym w użyciu paliwem w stacjonarnych urządzeniach mechanicznych (kotły, suszarnie, turbiny, piece grzewcze oraz kuchnie w gospodarstwach domowych). W procesie produkcyjnym żarówek oraz turbin gazowych jedynym możliwym paliwem do zastosowania ze względu na czynniki techniczne oraz technologiczne jest gaz ziemny.

Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania domów

Gaz ziemny w gospodarstwach domowych charakteryzuje się prostotą instalacji, które doprowadzają gaz, dużą czystością w czasie eksploatacji, komfortową, całkowitą automatyzacją w czasie procesu spalania. Gaz ziemny w gospodarstwach domowych wykorzystywany jest do: podgrzewania cieczy, przygotowania smacznych posiłków, ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych.

Wykorzystanie gazu ziemnego w hodowli zwierząt oraz roślin

Gaz ziemny jest źródłem energii, dlatego może być stosowany w hodowli zwierząt oraz roślin. Zapewnia stałą temperaturę konieczną do prawidłowego rozwoju tych organizmów. Przy zastosowaniu gazu ziemnego jesteśmy w stanie szybko i równomiernie rozprowadzić przyjemne ciepłe powietrze w celach grzewczych. Jest także niezbędny w czasie suszenia zbóż, pasz, nasion oraz do produkcji karmy dla zwierząt.

Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie

Niewysoka cena gazu ziemnego sprawia, że jest on na szeroka skalę wykorzystywany jako paliwo w samochodach osobowych oraz ciężarowych.

Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie w przemyśle

Gaz ziemny może być wykorzystany w przemyśle w: procesach technologicznych, procesie ogrzewania hal oraz w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych.

Korzyści wynikające ze stosowania gazu ziemnego

 1. Gaz ziemny jest tanim paliwem w Polsce.
 2. Gaz ziemny jest najlepszym pod względem ekonomicznym paliwem stosowanym przez indywidualne osoby.
 3. Gaz ziemny jest znacznie lepszym surowcem energetycznym niż inne stosowane aktualnie na świecie.
 4. Gaz ziemny charakteryzuje się stała wartością opałową, która jest istotna w czasie opalania kotłów oraz pieców grzewczych.
 5. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej komfortowych w użytkowaniu surowcem. Proces regulacji oraz automatyzacji spalania nie wymaga specjalistycznej wiedzy, surowiec ten nie musi być magazynowany, a transport nie sprawia żadnych problemów.
 6. Proces spalania gazu ziemnego nie wytwarza żadnych papierów oraz sadzy.
 7. Temperatura spalania gazu ziemnego ma stała wartość, zaś jakość paliwa charakteryzuje się niezmienną wartością.
 8. Gaz ziemny ekologicznym surowcem energetycznym.
 9. Podczas spalania wytwarzane są tylko śladowe ilości szkodliwych związków azotu oraz siarki.

Gaz ziemny jako ekologiczne źródło energii

Wiele organizacji międzynarodowych zajmujących się ekologia przekonuje wszystkich do ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. w wyniku emitowania toksycznych i szkodliwych gazów oraz innych substancji. Niekorzystny efekt cieplarniany wywołany zanieczyszczeniami w atmosferze jest w stanie w niedalekiej przyszłości spowodować bardzo niekorzystne nieodwracalne skutki. Gaz ziemny wśród wszystkich stosowanych paliw naturalnych, jest najbardziej popularnym i ekologicznym surowcem energii. W wyniku jego spalania do atmosfery nie dostają się szkodliwe zanieczyszczenia: tlenki azotu, dwutlenek siarki, popiół oraz sadza. Coraz częstsze stosowanie gazu ziemnego spowodowane jest tym, że surowiec ten w przeciwieństwie do innych paliw jest bardziej ekonomiczny podczas wydobywania, magazynowania oraz transportowania. W wyniku spalania węgla brunatnego oraz kamiennego występuje proces składowania odpadów, które zanieczyszczają powierzchnie Ziemi. Paliwa kopalne zanieczyszczają atmosferę. Szkodliwą emisję CO2 jesteśmy w stanie ograniczyć poprzez usprawnienie efektywności procesu produkcyjnego lub przez zamianę paliw. W Polsce występują dosyć poważne problemy ekologiczne wynikłe z zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania stosowanych paliw problemom tym może zaradzić program rozwoju przemysłu gazowego. Liczne instytucje finansowe inwestują w przemysł gazowniczy m.in. dla tego, aby chronić środowisko naturalne. Wiąże się to ze zmiana sposobu ogrzewania z węgla na gaz ziemny. Około 180 milionów złotych w latach 1990-1995 zostały przeznaczone na 450 projektów, które miały za zadanie zmienić system ogrzewania oraz przeprowadzić gazyfikację. Pieniądze te zawdzięczamy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki. 13 milionów złotych na 24 projekty przeznaczył Ekofundusz na lata 1993-1997. Bank Światowy przeznaczył 25 milionów USD na zmianę systemu ogrzewania, na gazowe z węglowego, poprzez fundusz (Global Enviromental Facility). Kwota ta jest rozporządzana przez Bank Ochrony Środowiska. Polska wieś może liczyć na wsparcie w procesie gazyfikowania. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi w Polsce przeznaczył na ten cel duża ilość pieniędzy. W Polsce występują także inne organizacje wspierające ochronę środowiska. W roku 1990 podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha w Polsce zapadły bardzo ważne decyzje odnośnie gazownictwa. W Krakowie prezydent Bush ogłosił decyzje kongresu Stanów Zjednoczonych o przyznanie 20 milionów USD na procesy mające na celu ograniczenie źródeł niskiej decyzji. Dzięki temu wsparciu w Krakowie został utworzony rynek inwestycji, którego zadaniem było zastępowanie kotłowni węglowych kotłowniami gazowymi. Komitet sterujący polsko-amerykański kontroluje wydawanie pieniędzy na ten cel. Stosowanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych powoduje ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Ten sposób jest bardzo efektywny. Jak już wcześniej wspomniano gaz ziemny w wyniku spalania nie emituje szkodliwych tlenków siarki, które powodują kwaśne deszcze. Zmniejszeniu ulega także emisja CO2 (główna przyczyna efektu cieplarnianego), ale także tlenków azotu. Emisje te są o około 2-60% procent mniejsze niż w przypadku spalania węgla lub oleju. W roku 1992 były przeprowadzone badania mające na celu zbadanie wpływu zwiększającego się zużycia gazu w narodowej gospodarce na zmniejszające się zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Bank Światowy był patronatem tych badań. Eksperci doszli do wniosku, że wraz ze wzrostem zużycia gazu w naszym kraju do ilości 27 miliardów m3, zmniejsza się emisja zanieczyszczeń SO2 o około 640 tysięcy ton, tlenku azotu o około 170 tysięcy ton oraz pyłów o około 250 tysięcy ton.

Coraz częstsze stosowanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych zamiast stałych paliw jest zrozumiałe ze względu na korzyści, które ze sobą niesie ten surowiec. Wzrostowi ulega komfort podczas użytkowania, sprawność energetyczna oraz czynnik ekologiczny. Szacuje się, że zużycie w jednostkach komunalnych zwiększy się w latach 1996-2010 z 5,4 miliardów m3 do 9 miliardów m3. Kolejne obszary w Polsce ulegają procesowi gazyfikacji.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w gospodarkach narodowych wciąż wzrasta, m.in. na rosnący deficyt pierwotnych pali, ale także ze względu na czynniki ekologiczne. Podczas stosowania gazu ziemnego ma miejsce wzrost modernizacji technologicznej w różnych gałęziach przemysłu. Na użycia gazu ziemnego mają wpływ odpowiednie kryteria, które muszą spełnione w celach ochrony środowiska naturalnego. W przeciągu kilku lat nastąpi gwałtowny wzrost zużycia gazu ziemnego w przemysłowych ciepłowniach oraz licznych procesach technologicznych. Zapotrzebowanie na ten surowiec wzrośnie w branży przemysłowej w roku 2010 do wartości 11-14 miliardów m3.

Elektrownie oraz elektrociepłownie ogrzewane są w Polsce jak dotąd głównie przez węgiel kamienny oraz brunatny. Ze względu na czynnik ekologiczny w licznych kotłowniach, ciepłowniach oraz miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych stosowany jest gaz ziemny. Prognozuje się, że gaz ziemny będzie wykorzystywany w turbinach gazowych (bloki gazowe), w produkcji elektrycznej oraz w elektroenergetycznych blokach pracujących w cyklach kombinowanych. Aktualnie przeprowadzane są modernizacje oraz rekonstrukcje elektrociepłowni osiedlowych. W dużych aglomeracjach miejskich energetyka gazowa będzie w przyszłości jedynym radykalnym sposobem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie poprawią się warunki życiowe człowieka. Wszystkie te zmiany mające na celu polepszenie stanu środowiska naturalnego, które podjęte były z inicjatywy ONZ oraz na skutek wejścia Polski do Unii Europejskiej, wymagają bardzo dużych pieniędzy, ale także znacznego wysiłku organizacyjnego, edukacyjnego oraz legislacyjnego. Zmiany te będą przeprowadzane dosyć długo. Tendencja mająca na cele ratowanie środowiska naturalnego coraz bardziej wbiła się do świadomości ludzi, i jest czynnikiem na pewno stymulującym.

Hasła reklamowe przekonujące do stosowania gazu ziemnego

 1. Gaz nadzieja XXI wieku.
 2. Tani, ekologiczny, przyjemny-gaz ziemny. Wybierzmy przyszłość.
 3. Tylko Ci, co z gazu korzystają, zawsze dobrym humorem tryskają.
 4. Ciepło zimą, klarowne niebo latem- tak to możliwe. Stosuj gaz.
 5. Chcesz zaoszczędzić pieniądze oraz czas, to stosuj gaz.
 6. O, jaki piękny las, chcesz na niego patrzeć i zbierać w nim grzyby za 50 lat. Tak? Używaj gaz!
 7. Każdy pragnie ciepła, ciepło jest gazem.
 8. Nie przestraszy zima człowieka, kto z gazu korzysta.