1. H2SO4- kwas siarkowy VI HNO2- kwas azotowy III H2SO3- kwas siarkowy IV HNO3- kwas azotowy V HCN- kwas cyjanowodorowy H3PO3- kwas fosforowy III H2S - kwas siarkowodorowy2. kwas- tlenowe (H2SO4, H2SO3) nieorganiczne i organicznebeztlenowe (HCl, HBr)3.produkcja innych kwasów,wyrób barwników,środki wybuchowe,oczyszczanie olejów,osuszanie gazów4.ciepło-siarkowy(VI), białko - azotowy(V), niszczenie papieru-siarkowy(VI) 5. kwas na początku zawsze!!!! 6.kwas węglowy 7.cola, regulator kwasowości w gazowanych i słodkich napojach 8.KOH wodorotlenek potasu, LiOH wodorotlenek litu, NaOH wodorotlenek sodu 9. reagują z kwasami, reagują z solami, substancje stałe, niektóre mają działanie parzące i drażniące 10. w kwasach na czerowny, w wodorotlenkach na zielony/niebieski 11. gaszone-Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia, palone-CaO tlenek wapnia 12. wodorotlenek potasu 2K+2H2O-2KOH+H2, K2O+H2O-2KOH 13. CaO+H2O-Ca(OH)2